Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura społeczna

  Charakterystyka

  Struktura społeczna to układ zależności, stosunków i dystansów społecznych między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura społeczna

  Charakterystyka

  Struktura społeczna to układ zależności, stosunków i dystansów społecznych między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System identyfikacji wizualnej

  Charakterystyka

  System identyfikacji wizualnej (Corporate Identity) - wszystko to, co pozwala zidentyfikować firmę i odróżnić ją od innych. Strategia budowania korzystnego wizerunku społecznego musi brać pod uwagę wiele czynników i zgodnie harmonizować tożsamość przedsiębiorstwa z jego osobowością...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /3 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie pozasądowe

  Charakterystyka

  Postępowanie pozasądowe - postępowania toczące się poza sądami powszechnymi. Obok procesu i postępowania nieprocesowego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Postępowanie pozasądowe ma charakter rozpoznawczy - wykonywanie jego orzeczeń oraz ugód zawartych w jego trakcie odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wakat

  Wakat to wolne stanowisko pracy. Przyczyną powstania wakatu może być pracowników|przemieszczenie pracownika na inne stanowisko, rozwiązanie umowy (zwolnienie) lub powstanie stanowiska w wyniku zmiany organizacyjnej.

  Kierownictwo może podjąć decyzję o:

  obsadzeniu wakatu - rozpoczęciu procesu rekrutacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencje eksportowe

  Charakterystyka

  Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

  Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencje eksportowe

  Charakterystyka

  Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

  Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt

Do góry