Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Centrum transferu technologii

  Charakterystyka

  Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie metod pracy

  Badanie Metod Pracy sprowadza się do podziału badanego procesu pracy na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowana ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal Business Intelligence

  Charakterystyka

  Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal Business Intelligence

  Charakterystyka

  Portal Business Inteligence jest to miejsce integracji różnorodnych zasobów wiedzy takich jak aplikacje, informacje oraz uslugi WWW. Na Portalu BI poza wiedzą na temat partnerów biznesowych powinny znajdować się również informacje dotyczące notowań giełdowych, sytuacji finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie

  Charakterystyka

  Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.

  Do wyposażenia możemy zaliczyć min :

  sprzęt techniczny ( narzędzia, przyrządy, urządzenia) sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie

  Charakterystyka

  Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.

  Do wyposażenia możemy zaliczyć min :

  sprzęt techniczny ( narzędzia, przyrządy, urządzenia) sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumaczenia skrótu TQM

  <table width"100%" border"0"

  <tr <td width"377"<small<font face"tahoma, arial,verdena,helvetica" color="#800000"<strongTotal Quality Malfunction</strong</font</small</td <td width"409"<small<font face"tahoma, arial,verdena,helvetica" color="#000000"<strongcałkowite...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /9 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał spekulacyjny

  Charakterystyka

  Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów nastawionych na krótkoterminowe lokowanie funduszy w aktywa, które w ich ocenie przyniosą ponadprzeciętny zysk. Lokowanie kapitału spekulacyjnego, a wiec spekulacja, polega na formułowaniu oczekiwań co do przyszłych zmian cen określonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet sterujący

  Charakterystyka

  Komitet Sterujący jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. To on podejmuje decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małopolska Organizacja Turystyczna

  Charakterystyka

  Celem stowarzyszenia o nazwie Małopolska Organizacja Turystyczna jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki Krakowa i województwa małopolskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt

Do góry