Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Typologia turystów

  Charakterystyka

  Trzy interesujące typologie turystów zaproponowane przez francuskich socjologów przedstawił  Przecławski (1996). Typologie te zostały poprzedzone badaniami empirycznymi. Typologie Bassanda i Cohena odnoszą się do turystyki międzynarodowej, typologia Boyera zaś wyodrębnia typy turystów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /6 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuczynnikowa teoria Herzberga

  Charakterystyka

  Model został opracowany w 1957 roku. Herzberg przeprowadził serię badań wśród księgowych oraz inżynierów. Na podstawie rozmów z 200 pracownikami wyciągnął następujące wnioski.Czynniki motywujące pracowników do pracy można podzielić na dwie grupy:

  Czynniki higieny (czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelectwo

  Charakerystyka

  Strzelectwo wywodzi się z konieczności przetrwania. Początkowo, broń palną wykorzystywano przede wszystkim do obrony oraz zdobycia pożywienia. Z końcem XVIII wieku, wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, polowanie dla zdobycia pożywienia było stosowane coraz rzadziej i strzelectwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka produkcyjna

  Dobra Praktyka Produkcyjna GMP (ang. Good Manufacturing Practice) wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (ang. Good Hygienic Practice) oraz systemem zarządzania HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /5 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagane kwalifikacje kierownika

  Umiejętność wrodzona czy nabyta?

  Fayol jako pierwszy stwierdził, że bycia kierownikiem można się nauczyć. Jego poprzednicy twierdzili, że jest to umiejętność wrodzona. Kierownicy pracują z ludźmi i przez ludzi. "Ludzie" to nie tylko podwładny personel, lecz także inni, znajdujący się niżej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Murraya

  Charakterystyka

  Test osobowości opracowany w 1935 roku przez amerykańskiego psychologa Henry’ego Murraya oraz jego długoletnią współpracownicę Christinę Morgan. Stał się „jednym z najważniejszych i powszechnie stosowanych empirycznych narzędzi klinicysty i badacza osobowości. W teście tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /8 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty systemu zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  zarządzania strategicznego został przedstawiony w pięcioaspektowej formule definiowania systemów zarządzania. Każdy ze scharakteryzowanych aspektów, został rozszerzony o determinanty tzn. metody, techniki i działania realizowane w ramach poszczególnych elementów systemu zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja niepotokowa

  Charakterystyka

  Produkcja niepotokowa (gniazdowa) - kierunek przebiegu przedmiotów pracy między stanowiskami jest zmienny, każde stanowisko pracy może współpracować z różnymi stanowiskami i kolejność operacji technologicznych może być zmienna.

  W warunkach produkcji niepotokowej na stanowiskach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry