Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wdrażania ISO 9001

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

  skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wdrażania ISO 9001

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

  skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria lokalizacji hurtowni

  Charakterystyka

  Istotną sprawą dla wyznaczenia racjonalnych kanałów logistycznych jest lokalizacja sieci handlowej (sklepów detalicznych, hurtowni, magazynów). Optymalne rozmieszczenie hurtowni przczynia się do zmniejszenia kosztów oraz do stworzenia dobrze zorganizowanego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Istotnym zagadnieniem zarządzania informatyczny|systemami informatycznymi jest proces eksploatacji systemu. Przyjmuje się, że na eksploatację składają się dwa realizowane jednocześnie procesy (A. Nowicki 1997, s. 237):

  użytkowanie, tj. korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt

Do góry