Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. System zarządzania BHP jest podsystemem systemu zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót pozagiełdowy

  Charakterystyka

  Obrót pozagiełdowy (OTC - Over The Counter Market) odbywa się poza obrotem na giełdach papierów wartościowych i stanowi część współczesnego kapitałowego rynku wtórnego (W. Dębski, 2002, s.111-112). Przedmiotem obrotu są walory nie dopuszczone do obrotu giełdowego (a kwalifikujące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wzrostu zysku i sprzedazy

  Charakterystyka

  Strategia wzrostu zysku i sprzedaży - w tym przypadku ustala się cenę na jak możliwie najniższym poziomie, jednocześnie zakładając, że popyt na dany produkt jest wrażliwy na cenę, (czyli im taniej tym większa sprzedaż, więcej klientów).

  Niska cena ma zapewnić wzrost sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia wzrostu zysku i sprzedazy

  Charakterystyka

  Strategia wzrostu zysku i sprzedaży - w tym przypadku ustala się cenę na jak możliwie najniższym poziomie, jednocześnie zakładając, że popyt na dany produkt jest wrażliwy na cenę, (czyli im taniej tym większa sprzedaż, więcej klientów).

  Niska cena ma zapewnić wzrost sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  Charakterystyka

  <br

  Dominanta zwana też modalną, modą lub wartością najczęstszą jest to taka wartość zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuje najczęściej. Należy do miar położenia.

  Dominantę oznacza się za pomocą symboli <math M_{0} </mathlub <mathD_{0} </math. Dominanta to...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces obsługi klienta

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu "Obsługa klienta w centrali i punktach sprzedaży":

  Pozyskanie nowych klientów Zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych klientów Monitorowanie systemu CRM Przyjmowanie od klientów reklamacji i skarg

  Cele doskonalenia:

  Zwiększenie ilości pozyskiwanych klientów o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /12 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wiedzy

  Charakterystyka

  Pojęcie zarządzania wiedzą formułowane jest często w sposób bardzo lapidarny (encyklopedyczny, skrótowy) lub określane jest w sposób rozmyty nie eksponując wystarczająco istoty zarządzania.

  Podstawowym problem zarządzania wiedzą jest trudność ujęcia specyficznych aspektów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) zerwał z równowagą rynkową...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt refinansowy

  Charakterystyka

  Jednym z rodzajów kredytu udzielanego przez bank centralny pozostałym bankom jest kredyt refinansowy. Kredyt ten udzielany jest przez bank centralny bankom komercyjnym dla zapewnienia im płynności operacji finansowych. Bank centralny udzielając kredyt refinansowy, kieruje się zdolnością...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model AIDA

  Charakterystyka

  Model Aida - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne pdstawy jej działania. Skrót ten pochodzi od : Attention - przyciągnąć uwgę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 956

  praca w formacie txt

Do góry