Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  M-commerce

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-commerce

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj promocji marki bądź produktu za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefon komórkowy, bądz podobne urządzenia mobilne jak np. PDA. To działanie jest na dzień dzisiejszy najbardziej rozwinięte w Europie i Azji. Firma The Philipine Long Distance Telephone Company...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa przewozu

  Charakterystyka

  Umowa przewozu (ang. contract of carriage) - zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa przewozu należy do kategorii umów o świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robert Giffen

  Życiorys

  Robert Giffen (1837-12 kwietnia 1910) był brytyjskim statystykiem i ekonomistą. Urodział się w miejscowości Strathaven, Lanarkshire. Jako syn właściciela sklepu spożywczego kształcił się w lokalnej szkole, a swoje dzieciństwo spędził w stosunkowo skromnym sąsiedztwie. Wstąpił do biura...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynka Reddina

  Charakterystyka

  Styl kierowania - określa sposób formułowania i przekazywania zadań podwładnym, stopień udziału podwładnych w podejmowaniu decyzji, sposób nagradzania, karania i kontroli. Definiuje on zakres, w jakim kierownik przekazuje zadania do wykonania podwładnym oraz zakres, w jakim podwładni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie ISO 9001 - wybrane problemy

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Problemy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach gminnych mogą być związane z brakami wiedzy merytorycznej konsultantów lub obawami urzędników. O pierwszej grupie problemów wspomniano już w poprzednich punktach.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie ISO 9001 - wybrane problemy

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Problemy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach gminnych mogą być związane z brakami wiedzy merytorycznej konsultantów lub obawami urzędników. O pierwszej grupie problemów wspomniano już w poprzednich punktach.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała grupa społeczna

  Charakterystyka

  Grupa - zespół ludzi mający określoną strukturę, którego elementy wzajemnie na siebie wpływają, posiadający wspólny cel, wartości i normy (N. Sillamy, 1995, 89).

  Shaw wylicza sześć czynników konstytuujących grupę:

  Procesy poznawcze i percepcję członków grupy (postrzeganie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Bedaux

  Charakterystyka

  W roku 1916 Bedaux opublikował zasady własnego systemu organizowania pracy, składającego się z i normowanie czasu pracy|normowania, pracy|wartościowania i wynagradzania pracy.

  Podstawą metody normowania czasu pracy jest jednostka pomiarowa 1 Bedaux, definiowana jako ilość pracy ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. System zarządzania BHP jest podsystemem systemu zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt

Do góry