Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja egzogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja egzogeniczna to inflacja, która jest wywołana przyczynami zewnętrznymi takimi jak:

  wzrost poziomu cen towarów importowanych, wojny,

  lub czynnikami wewnętrznymi:

  spadek wydajności pracy w gospodarce, nieurodzaj w rolnictwie itp.

  :Czynniki te powodują w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rynkowa

  Charakterystyka

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: dominacja prywatnej własności czynników oraz

  rynkową alokacją zasobów gospodarczych.

  Głównym typem prywatnej własności rzeczowych czynników produkcji w krajach wysoko rozwinietych jest

  współcześnie własność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki organizatorskie

  TECHNIKI ORGANIZATORSKIE ZAPOŻYCZONE Z INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.: techniki typu interview (ankiety, wywiady itp.) socjogramy Moreno

  burza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka inflacyjna

  Definicja

  Luka inflacyjna to nadwyżka zaagregowanego popytu nad zagregowaną podażą.

  Geneza

  Koncepcja luki inflacyjnej została sformułowana przez Maynard Keynes|J. M. Keynesa w czasie II wojny światowej i jest podstawą teorii o popytowa|inflacji popytowej. Keynes wykazał, że wzrost popytu na skutek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

  Charakterystyka

  Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

  Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

  Charakterystyka

  Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

  Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja na zamówienie

  Charakterystyka

  Produkcja na zamówienie - MTO (Make to Order) jest jedną z form współpracy producenta z klientem. Polega na stworzeniu klientowi możliwości wpływania na ostateczny produkt poprzez możliwość wyboru różnych komponentów wyrobu oraz dowolnej ich konfiguracji. W obecnym czasie, gdy mamy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku turystycznego

  Charakterystyka

  Przez pojęcie segmentacji rozumiemy podział na względnie jednorodne grupy konsumentów posiadających wspólne cechy, a różniące się reakcjami na dany produkt.

  Cechami prawidłowo wyodrębnionego segmentu są:

  mierzalność - określenie jaka ilość konsumpcji daje zysk, rozległość -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku turystycznego

  Charakterystyka

  Przez pojęcie segmentacji rozumiemy podział na względnie jednorodne grupy konsumentów posiadających wspólne cechy, a różniące się reakcjami na dany produkt.

  Cechami prawidłowo wyodrębnionego segmentu są:

  mierzalność - określenie jaka ilość konsumpcji daje zysk, rozległość -...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadawca informacji

  Charakterystyka

  Nadawca informacji jest pierwszym elementem procesu komunikacji. To on rozpoczyna cały proces i jest źródłem informacji. Możemy nim nazwać osobę, która posiada informację oraz potrzebę, chęć, obowiązek służbowy bądź cel jej przekazania innej osobie lub osobom. Jego cechy maja duży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt

Do góry