Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Produktywność progowa

  Charakterystyka

  Produktywność progowa jest wzorcem opartym na kosztach docelowych.Koszty te mogą być wzorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kosztami progowymi mogą byc następujące wielkości:

  ceny rynkowe lub negocjowane ceny transferowe oparte na kalkulacji kosztów Zastosowania

  Metoda produktywności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność progowa

  Charakterystyka

  Produktywność progowa jest wzorcem opartym na kosztach docelowych.Koszty te mogą być wzorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kosztami progowymi mogą byc następujące wielkości:

  ceny rynkowe lub negocjowane ceny transferowe oparte na kalkulacji kosztów Zastosowania

  Metoda produktywności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedawca

  Charakterystyka

  ''

  Sprzedawca-osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje towary lub świadczy usługi.

  Sprzedawca za pewne wynagrodzenie przekazuje prawo własności towaru lub usługi. Osoba nabywająca towar lub usługę nazywa się kupcem albo kupującym. Ten proces nazywamy transakcją.

  Często osobę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna jako metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Dzięki poznaniu struktury obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna jako metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Dzięki poznaniu struktury obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna jako metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Dzięki poznaniu struktury obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsor

  Definicja

  W roli sponsora mogą występowac osoby fizyczne i prawne, a w szczególności przedsiębiorstwa, banki i instytucje ubezpieczeniowe. Najbardziej doniosłą rolę w tej dziedzinie odgrywają duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz liczne banki i to w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt

Do góry