Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Systemy informowania kierownictwa

  Charakterystyka

  Systemy informowania kierownictwa (MIS - Management Information Systems) zaliczane są do drugiej generacji informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych przez kierownictwo przedsiębiorstw. Ich rozwój datuje się na lata 70-te i 80-te.

  Główne zadania

  Możliwość swobodnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo wiedzy

  Charakterystyka

  Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo wiedzy

  Charakterystyka

  Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej

  Charakterystyka

  Podobnie jak w całej gospodarce, również w turystyce do realizacji końcowych efektów niezbędne są tzw. czynniki produkcji.

  Czynniki produkcji - są to wszystkie środki uczestniczące w procesach produkcji dóbr rzeczowych i usług, które można różnie klasyfikować. Klasyczna teoria...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /13 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodzenie roszczeń

  Roszczenie

  Uprawnienia to dozwolone normą prawną zachowanie uprawnionego. Spośród stosunków prawnych można wyróżnić np. uprawnienia do korzystania z rzeczy, natomiast jako inny przykład można wskazać występujące w stosunkach zobowiązaniowych roszczenie wierzyciela o spełnienie świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /3 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja

  Charakterystyka

  opcja- to prawo do przeprowadzenia w przyszłości transakcji na warunkach ustalonych dziś. Prawa tego nie trzeba realizować. Tak, więc opcja daje prawo do sprzedaży (zakupu) instrumentu bazowego (akcji, obligacji) w określonym terminie w przyszłości po z góry określonej cenie realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Stuart Mill

  Charakterystyka

  John Stuart Mill urodził sie w 1806roku, zmarł po 67 latach. byl niezwykle utalentowanym myśliceielem. Jego wkład możeby odnaleźć równiez w politologii i filizofii. Był angielskim filozofem, zwolennik empiryzmu, humanizmu, utylitaryzmu, liberalizmu, tolerancji i emancypacji kobiet, a pszede...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka religijna

  Charakterystyka

  Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno - poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba pracownika

  Pracownik narażony jest z związku z wykonywaną pracą szczególnie na chorobę zawodową lub wypadek przy pracy.

  Choroba zawodowa to choroba powstająca wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba pracownika

  Pracownik narażony jest z związku z wykonywaną pracą szczególnie na chorobę zawodową lub wypadek przy pracy.

  Choroba zawodowa to choroba powstająca wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt

Do góry