Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Źródła kosztów transakcyjnych

  Wykorzystując podejście O. Williamsona [1] jako podstawowe źródła kosztów transakcyjnych wyróżnić należy:

  ograniczoną racjonalność człowieka, którą można określić jako racjonalną w intencji ale w ograniczonym wymiarze, co wynika przede wszystkim z utrudnieniami dostępu do pełnego zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola państwa w gospodarce

  Definicja państwa

  Państwo oznacza złożoną, zróżnicowaną, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą.

  Funkcje państwa Legislacyjna - uchwały, ustawy, Stabilizacyjna - zwalczanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Just in time

  Charakterystyka

  Just In Time (JIT) na czas - jedna z technik stosowana w zarządzaniu przez jakość dotycząca produkcji. Obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /7 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPVR

  Charakterystyka

  NPVR jest to relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI ( present value of investement)

  <mathNPVR = \frac{NPV}{PVI}</math

  gdzie:

  NPVR - wartość zaktualizowana netto

  NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

  PVI - wartość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPVR

  Charakterystyka

  NPVR jest to relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI ( present value of investement)

  <mathNPVR = \frac{NPV}{PVI}</math

  gdzie:

  NPVR - wartość zaktualizowana netto

  NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

  PVI - wartość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPVR

  Charakterystyka

  NPVR jest to relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI ( present value of investement)

  <mathNPVR = \frac{NPV}{PVI}</math

  gdzie:

  NPVR - wartość zaktualizowana netto

  NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

  PVI - wartość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bony pieniężne

  Charakterystyka

  Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego to krótkoterminowe papiery wartościowe na okaziciela emitowane na od l do 7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364 dni, sprzedawane na rynku pierwotnym z dyskontem. Emitentem bonów pieniężnych jest Narodowy Bank Polski. Pojawiły się one na rynku w drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek ubezpieczeń

  Wstęp

  Rynek w dosownym znaczeniu oznacza miejśce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. w znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupuj,acymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabywanego towaru Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek ubezpieczeń

  Wstęp

  Rynek w dosownym znaczeniu oznacza miejśce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. w znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupuj,acymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabywanego towaru Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek ubezpieczeń

  Wstęp

  Rynek w dosownym znaczeniu oznacza miejśce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. w znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupuj,acymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabywanego towaru Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt

Do góry