Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

  Charakterystyka

  Jak podaje J. Altkorn "strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych" Altkorn Podstawy marketingu. Są to zatem problemy na jakie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

  Charakterystyka

  Jak podaje J. Altkorn "strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych" Altkorn Podstawy marketingu. Są to zatem problemy na jakie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Claude E. Shannon

  thumb|right|200px|Claude Elwood Shannon

  Ogólna charakterystyka

  Claude Elwood Shannon- urodził się 30 kwietnia 1916 r. w Gaylord w USA, zmarł 24 lutego 2001 r. w Medford w USA. Był amerykańskim inżynierem oraz matematykiem, profesorem MIT, znanym jako "ojciec teorii informacji". Uznano go za jednego z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytmiczność produkcji

  Charakterystyka

  Polega na równomiernym, zgodnym z harmonogramem wytwarzaniu i przekazywaniu wyrobów oraz na jednakowo powtarzalnej i odpowiednio skoordynowanej pracy poszczególnych stanowisk produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

  Oznacza to, że w każdym momencie okresu powtarzalności, na danym stanowisku pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /4 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraj rozwijający się

  Charakterystyka

  Brak jest jednoznacznego kryterium, które umożliwiłoby zakwalifikowanie danego państwa do grupy krajów rozwijających się. Każda organizacja prowadząca pomoc dla krajów ubogich stworzyła własny system kwalifikacji.

  Klasyfikacja OECD

  OECD dzieli kraje na:

  państwa najsłabiej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weksel skarbowy

  Charakterystyka

  Weksel skarbowy - (ang. treasury security); bon lub bilet skarbowy (ang. treasury bill), dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa na okaziciela o wartości nominalnej 10 tys. PLN z terminami emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 i 52). Oprocentowanie bonów ma charakter stały, dyskontowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto analityczne

  Charakterystyka

  Konta analityczne to konta, które służą do uszczegółowienia zapisów obrotów i sald danego konta syntetycznego. Powstają w drodze poziomego podziału tych kont. Mają one charakter ksiąg pomocniczych. Stosuje się je głównie dla:

  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja - strategia polegająca na podejmowaniu przez organizację wysiłków zorientowanych na rozszerzenie jej strefy działania. Zazwyczaj polega na rozszerzeniu asortymentu produktów, ale może też oznaczać pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców, wdrażanie odmiennych od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowo-sztabowa

  Struktura liniowo-sztabowa jest jedną z prób rozwiązania problemu ograniczeń liniowa|struktury liniowej. Inną próbą była funkcjonalna w ujęciu Winslow Taylor|F. W. Taylora. Kierownik posiadający zbyt dużo zróżnicowanych zadań nie był w stanie efektywnie zarządzać swoimi pracownikami. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyodrębnianie wiedzy ukrytej

  Charakterystyka

  Podstawowym problemem zarządzania wiedzą w zakresie zdobywania ukrytej (tacit knowledge) jest jej charakter i sposób przekazywania. Wiedza ukryta najczęściej jest przekazywana w trakcie wspólnej pracy, warsztatów, poprzez konwersację, opowiadanie, wspólne doświadczenia. Jest to wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt

Do góry