Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badanie pilotażowe

  Charakterystyka

  Badanie pilotażowe ( zwiad badawczy) - inaczej badanie wstępne, badanie próbne (pilotaż) przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym w sytuacji, gdy badane zjawisko, mechanizmy charakterystyczne dla pewnej zbiorowości, terenu, czy przedmiotu badania są mało znane. Badanie to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pilotażowe

  Charakterystyka

  Badanie pilotażowe ( zwiad badawczy) - inaczej badanie wstępne, badanie próbne (pilotaż) przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym w sytuacji, gdy badane zjawisko, mechanizmy charakterystyczne dla pewnej zbiorowości, terenu, czy przedmiotu badania są mało znane. Badanie to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia sektora

  Charakterystyka

  Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia sektora

  Charakterystyka

  Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost sprzedaży

  Charakterystyka

  Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost sprzedaży

  Charakterystyka

  Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem

  Definicja

  Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem

  Definicja

  Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe standardy rachunkowości

  Charakterystyka

  Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji zwłaszcza w ramach organiza­cji Unii Europęjskiej i OECD stworzyły podstawy do wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich. Wraz z tym rozwojem pojawiła się potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 9004

  Charakterystyka

  ISO 9004 to norma zawierająca wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania jakością, jak również do doskonalenia całej organizacji System... 2004, s. 5. Wytyczne zawarte w normie ISO 9004 dotyczą możliwych do realizacji działań mających na celu zwiększenie zarówno skuteczności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /11 774

  praca w formacie txt

Do góry