Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    Badanie pilotażowe

    Charakterystyka

    Badanie pilotażowe ( zwiad badawczy) - inaczej badanie wstępne, badanie próbne (pilotaż) przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym w sytuacji, gdy badane zjawisko, mechanizmy charakterystyczne dla pewnej zbiorowości, terenu, czy przedmiotu badania są mało znane. Badanie to...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 959

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Badanie pilotażowe

    Charakterystyka

    Badanie pilotażowe ( zwiad badawczy) - inaczej badanie wstępne, badanie próbne (pilotaż) przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym w sytuacji, gdy badane zjawisko, mechanizmy charakterystyczne dla pewnej zbiorowości, terenu, czy przedmiotu badania są mało znane. Badanie to...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 959

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cykl życia sektora

    Charakterystyka

    Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cykl życia sektora

    Charakterystyka

    Wg W.J. Otta branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne produkty czy usługi, a sektor wg M.Portera to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. Jednak wielu autorów pojęcia takie jak: branża, sektor, dziedzina działalności czy rynek...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 628

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wzrost sprzedaży

    Charakterystyka

    Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wzrost sprzedaży

    Charakterystyka

    Wzrost sprzedaży produktu jest drugą fazą cyklu życia produktu Po fazie wprowadzenia na rynek, gdy konsumenci(pionierzy) poznali już produkt i przekazali opinie na jego temat zaczyna się faza wzrostu. Dochodzą do głosu tu konsumenci - "zwolennicy nowości" oraz nieco później "wczesna...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 949

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarządzanie ryzykiem

    Definicja

    Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarządzanie ryzykiem

    Definicja

    Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Międzynarodowe standardy rachunkowości

    Charakterystyka

    Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji zwłaszcza w ramach organiza­cji Unii Europęjskiej i OECD stworzyły podstawy do wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich. Wraz z tym rozwojem pojawiła się potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 009

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ISO 9004

    Charakterystyka

    ISO 9004 to norma zawierająca wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania jakością, jak również do doskonalenia całej organizacji System... 2004, s. 5. Wytyczne zawarte w normie ISO 9004 dotyczą możliwych do realizacji działań mających na celu zwiększenie zarówno skuteczności...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /11 774

    praca w formacie txt

Do góry