Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategia fazy dojrzałości

  Charakterystyka

  W fazie tej następuje spadek dynamiki wzrostu sprzedaży, co jest związane z nasyceniem rynku oraz pojawieniem się na nim innych produktów zaspokajających potrzeby klientów. W tej fazie również należy dostosowywać działania przedsiębiorstwa do bieżącej pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Bank Inwestycyjny

  Charakterystyka

  Europejski Bank Inwestycyjny - Założony w roku 1958 na mocy Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Gospodarczej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. Siedziba mieści się w Luksemburgu. Bank jest autonomiczną instytucją finansową niezależną od budżetu Unii Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Keynesizm

  Charakterystyka

  Keynesizm - szkoła makroekonomiczna, której twórcą był amerykański ekonomista John Maynard Keynes, działający w okresie Wielkiego Kryzysu, jeden z głównych twórców "nowego ładu" (new deal).

  Wydarzenia lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, a przede wszystkim Wielki Kryzys...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt społeczny

  Charakterystyka

  Termin koszt społeczny jest bardzo różnie interpretowany przez samych zajmujących się tym tematem. Najwłaściwsze wydaje się sformułowanie W. Kappa - jego zdaniem koszty społeczne dotyczą różnorodnych elementów kosztów.

  W istocie rzeczy to określenie obejmuje wszystkie bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt społeczny

  Charakterystyka

  Termin koszt społeczny jest bardzo różnie interpretowany przez samych zajmujących się tym tematem. Najwłaściwsze wydaje się sformułowanie W. Kappa - jego zdaniem koszty społeczne dotyczą różnorodnych elementów kosztów.

  W istocie rzeczy to określenie obejmuje wszystkie bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt społeczny

  Charakterystyka

  Termin koszt społeczny jest bardzo różnie interpretowany przez samych zajmujących się tym tematem. Najwłaściwsze wydaje się sformułowanie W. Kappa - jego zdaniem koszty społeczne dotyczą różnorodnych elementów kosztów.

  W istocie rzeczy to określenie obejmuje wszystkie bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saldo

  Saldo

  Saldo jest to różnica między obrotami konta po stronach "Ma" (Dt) oraz "Wn" (Ct). W zależności od tego, po której stronie obroty są większe, saldo konta jest debetowe lub kredytowe. Jeżeli obroty po obu stronach są sobie równe, to saldo jest równe 0.

  Wyróżniamy Saldo początkowe (skrót...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania K. Beermanna

  Charakterystyka

  Metodologia Beermanna będąca wieloczynnikową analizą dyskryminacyjna prognozowania upadłości przedsiębiorstw zaliczana jest do europejskiego dorobku tej grupy metod. Rozwój jej przypada na lata 60-70. Jest to pionierska w swojej klasie metoda, której funkcja dyskryminacyjna szacowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania K. Beermanna

  Charakterystyka

  Metodologia Beermanna będąca wieloczynnikową analizą dyskryminacyjna prognozowania upadłości przedsiębiorstw zaliczana jest do europejskiego dorobku tej grupy metod. Rozwój jej przypada na lata 60-70. Jest to pionierska w swojej klasie metoda, której funkcja dyskryminacyjna szacowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna

  Charakterystyka

  '

  Zmienna jest to obiekt, który przyjmuje określone wartości. Wartości zmiennej należą do pewnego zbioru, który nazywamy dziedziną zmiennej (zakresem lub polem zmienności).

  W naukach ekonomicznych zmienna często to : praca, koszt, konsumpcja, import, eksport,konsumpcja itd.

  Z faktu iż...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt

Do góry