Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Sieć sklepów

  Definicja-

  Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

  Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć sklepów

  Definicja-

  Sieć sklepów to system sprzedaży towarów, należy do sieci sprzedaży detalicznej, posiada wspólnego właściciela. W sieci sklepów obserwujemy centralne zarządzanie oraz kierowanie (dyrekcja ustala ceny, promocje, prognozy sprzedaży).

  Sieć posiada wspólny dział zakupów, prowadzi sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Know-how

  Charakterystyka

  Know How - są to informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi, gdyż nie mają charakteru wynalazczego. Dotyczą one zawartości poszczególnych składników w produkcie finalnym lub w określonej fazie przerobu, sposobów łączenia poszczególnych elementów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka narzędziowa

  Charakterystyka

  Termin z zakresu zarządzania produkcją, określany również jako gospodarka pomocami narzędziowymi".

  Gospodarka narzędziowa służy do wspomagania podstawowej działalności produkcyjnej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może uzyskać korzystne wyniki ilościowe, jakościowe oraz ekonomiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda teratologiczna

  Charakterystyka

  Metoda teratologiczna jedna z metod inwentycznych, która opiera się na zasadzie: "sytuacja patologiczna oświetla sytuację normalną". Oznacza to, że założenie rozwiązania patologicznego, paradoksalnego, szokującego, absurdalnego może doprowadzić do znalezienia rozwiązania efektywnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordowsko-Marksowska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria, w której podstawową kwestią okazuje się społeczna, klasowa relacja między kapitałem a pracą; regulowana nie tylko w przedsiębiorstwie, lecz w całej gospodarce. W teorii tej dostrzega się również koniecznośc włączenie w ten proces regulacji państwa. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca

  Definicja

  Praca, celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on z pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń, środków technicznych) przedmioty pracy i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne (transport, usługi remontowe) i niematerialne (teatr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości określające jakość życia

  Pomiar jakości życia

  W podręcznikach ekonomii czasami utożsamia się życia z dobrobytem społecznym. Dzieje się tak wówczas gdy autor poszukuje syntetycznego miernika jakości życia (D. R. Kamerschen 1991, s.114). Skonstruowanie takiego narzędzia pomiaru jest praktycznie, a można zaryzykować...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /9 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości określające jakość życia

  Pomiar jakości życia

  W podręcznikach ekonomii czasami utożsamia się życia z dobrobytem społecznym. Dzieje się tak wówczas gdy autor poszukuje syntetycznego miernika jakości życia (D. R. Kamerschen 1991, s.114). Skonstruowanie takiego narzędzia pomiaru jest praktycznie, a można zaryzykować...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /9 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing wirusowy

  Charakterystyka

  Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową) jest specyficznym rodzajem działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /3 129

  praca w formacie txt

Do góry