Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kredyt lombardowy

  Kredyt lombardowy

  Kredyt lombardowy - jest udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny. Kredyt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Charakterystyka

  Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Charakterystyka

  Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Charakterystyka

  Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja barterowa

  Charakterystyka

  Barter jako klasyczny termin oznacza umowę handlową na podstawie której wymiana jednego towaru na drugi lub kilku towarów na kilka innych towarów. Każda ze stron w takiej transakcji jest uważana za osobę, która sprzedaje towar i osobę, która kupuje towar, który otrzymuje od drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakaz zapłaty

  Pojęcie

  Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądu wydawane na podstwie pozwu, w którym powód dochodzi rosczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Pozew rozpatrywany jest w jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym. W treści nakazu zapłaty sąd nakazuje pozwanemu zapłątę na rzecz powoda...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport intermodalny

  Definicja

  Transport intermodalny (kombinowany) - typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XML

  Definicja

  XML (ang. eXtensible Markup Language) - rozszerzalny język znaczników. Stanowi on uproszczoną wersję języka SGML, a dokładniej jego podzbiór. XML jest metajęzykiem służącym do definiowania innych języków. Jest to język znaczników, w którym nie sprecyzowano ani zestawu znaczników, ani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek wymiany

  Charakterystyka

  Genezę pojęcia środek wymiany należy odnieść się do gospodarki barterowej, czyli takiej gdzie nie występuje środek wymiany, co oznacza że dane dobro jest w sposób bezpośredni wymieniane za inne. Jednak taka wymiana jest bardzo kosztowana. Jest to spowodowane faktem, iż dana osoba musi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności

  Charakterystyka

  Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt

Do góry