Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszty pośrednie

  Charakterystyka

  Koszty pośrednie są podstawą podziału układu kalkulacyjnego na koszy bezpośrednie i pośrednie. Układ ten pełni funkcje informacyjne oraz analityczne, dzięki którym jednostka może swobodnie planować procesy produkcji i sprzedaży, jak również obserwować i kontrolować poziom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie akwizytorów

  Szkolenie akwizytorów

  Nabór akwizytorów wymaga przeprowadzenia pewnej selekcji. Nawet najbardziej utalentowany kandydat na akwizytora potrzebuje jednak specjalistycznego przeszkolenia, by posiąść wiedzę o przedsiębiorstwie i produktach, a także umiejętności przekazywania wiedzy w formie skutecznej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie akwizytorów

  Szkolenie akwizytorów

  Nabór akwizytorów wymaga przeprowadzenia pewnej selekcji. Nawet najbardziej utalentowany kandydat na akwizytora potrzebuje jednak specjalistycznego przeszkolenia, by posiąść wiedzę o przedsiębiorstwie i produktach, a także umiejętności przekazywania wiedzy w formie skutecznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep internetowy

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Sklep internetowy jest aplikacją informatyczną pozwalającą na sprzedaż towarów z wykorzystaniem sieci internet. Firmy hostingowe często posiadają własne, autorskie rozwiązania, na rynku dostępne są też płatne aplikacje, za pomocą których szybko i łatwo można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep internetowy

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</google

  Sklep internetowy jest aplikacją informatyczną pozwalającą na sprzedaż towarów z wykorzystaniem sieci internet. Firmy hostingowe często posiadają własne, autorskie rozwiązania, na rynku dostępne są też płatne aplikacje, za pomocą których szybko i łatwo można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - wprowadzanie zmian warunków umowy

  Możliwość wprowadzania zmian w umowie powinna zostać uwzględniona już podczas podejmowania współpracy z wyspecjalizowanym usługodawcą w outsourcingu. Związane jest to przede wszystkim ze zmieniającymi się potrzebami zleceniodawców co do zakresów nabywanych usług, ze zmianami cen, lub także z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja

  Charakterystyka

  <z łac. transactio - 'dokonanie'

  Szereg powiązanych ze sobą działań i czynności, których wynik to osiągnięcie zamierzonych celów handlowych, gospodarczych lub prawnych(cele takie to np. zysk, nawiązanie współpracy, wymiana towarów, etc.). Innymi słowy operacja dokonywana w celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji logistycznej

  Charakterystyka

  Schemat systemu informacji logistycznej przedstawiający jego strukturę, zakresy pozyskiwanych wiadomości wraz z wykorzystywanymi kanałami informacyjnymi zaprezentowany został na rysunku. Przedstawiony schemat uwzględnia możliwość współpracy z wyspecjalizowaną jednostką logistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /4 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty rynku pieniężnego

  Rynek pieniężny

  Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Podstawowa rola, jaką spełnia rynek pieniężny, to zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności uczestnikom tego rynku. Wynika z tego, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /9 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie adaptacyjne

  Ogólna charakterystyka

  Szkolenie adaptacyjne jest pierwszym etapem wdrażania pracownika do pracy na danym stanowisku, którego celem jest zapoznanie pracownika z miejscem pracy, charakterem pracy oraz klimatem organizacyjnym.

  Pozostałe cele szkolenia

  - możliwość ostatecznej weryfikacji przydatności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt

Do góry