Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DES

  Ogólna charakterystyka

  "DES - Delivered Ex Ship" (oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, w której sprzedający przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia towarów wyłącznie drogą wodną do portu wyznaczonego przez kupującego, ponosząc przy tym wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka spójności

  Charakterystyka

  Polityka spójności polega na wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Celem polityki spójności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /6 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurtoza

  Charakterystyka

  <br

  Kurtoza jest to względna miara koncentracji i spłaszczenia rozkładu (termin stosowany w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa). Określa rozmieszczenie i koncentrację wartości (zbiorowości) w pobliżu średniej. Występuje on w postaci stosującej moment centralny czwartego rzędu:...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie pracy

  Wzbogacenie pracy to metoda powstała prawie 40 lat temu, w celu eliminacji nadmiernego podziału pracy, a dziś nabiera ona na znaczeniu jako narzędzie pozwalające dostosować pracę do poziomu kompetencji pracowników. Wzbogacanie pracy opiera się na sześciu założeniach:

  pracownik winien wykonywać cały...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentaryzacja

  Charakterystyka

  Inwentaryzacja w szerokim tego słowa znaczeniu to ogół czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu zasobów majątkowych danej jednostki ( aktywów ) i źródeł ich pochodzenia ( pasywów ) na dany moment bilansowy.

  Inwentaryzacja pochodzi od słowa łacińskiego "inventarium" , co...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko rynkowe

  Charakterystyka

  Ryzyko rynkowe - jest to ryzyko strat na pozycjach bilansowych i pozabilansowych na skutek zmian cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości cen akcji.

  Bank zobowiązany jest do rynkowej wyceny składników swojego majątku, które są przeznaczone do obrotu. Powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

  Definicja

  Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Six Sigma

  Charakterystyka

  "Jeżeli nie mierzymy, to nic nie wiemy. Jeżeli nie wiemy, to nie możemy działać. Jeżeli nie działamy, to narażamy się na straty" (dr Mikel J. Harry, jeden z twórców systemu Six Sigma)

  Six Sigma jest filozofią zarządzania. Dana metoda została wprowadzona w połowie lat 80 przez Billa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego

  Charakterystyka

  W celu teoretycznego wyjaśnienia zjawiska cykliczności Kalecki sformułował następującą funkcję inwestycji:

  It+1 = aSt + bdI t - mdF t

  '

  gdzie:

  I t+1 - inwestycje w roku następnym (t+1); zakłada się tym samym roczne opóźnienie między decyzjami inwestycyjnymi a inwestycjami oddanymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw umowny

  Charakterystyka

  Na wstępie warto zauważyć, że zastaw może powstać tak na mocy umowy (ex contractu), jak i z mocy prawa (ex lege). Omawiany przypadek dotyczy zastawu powstałego na mocy umowy.

  Mówiąc o zastawie umownym należy natomiast rozróżnić, czy mamy na myśli zastaw w rozumieniu przepisów ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt

Do góry