Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Aktywa

  Charakterystyka

  Najogólniej definiując aktywa to "majątek jednostki rozpatrywany z rzeczowego punktu widzenia".

  Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186), aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /6 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek efektywny

  Definicja

  Według teorii neoklasyków, z wyjątkiem tylko szczególnych przypadków, rynki finansowe są rynkami efektywnymi, na których informacja określana jako jawna , rozpowszechnia się i staje się znana wszystkim użytkownikom oraz inwestorom na rynku.

  Z kolei cena danego papieru wartościowego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

  Charakterystyka

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

  Charakterystyka

  Ryzyko - wg słownika handlu zagranicznego to możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /5 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

  Charakterystyka

  Ryzyko - wg słownika handlu zagranicznego to możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /5 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program czystszej produkcji

  Charakterystyka

  Czystsza produkcja to strategia zarządzania środowiskiem w odniesieniu do produkcji i usług, polegająca na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i minimalizacji zużycia zasobów naturalnych, przy równoczesnej redukcji kosztów przedsiębiorstwa[1].

  Program Czystszej Produkcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /4 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces analizy potrzeb kadrowych

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  Zapewnienie przedsiębiorstwu odpowiedniego personelu dla zagwarantowania określonego poziomu wydajności Możliwie najlepsze dostosowanie kadrowe pomiędzy przedsiębiorstwem i jego otoczeniem Unikanie niedoboru lub nadmiaru w zatrudnieniu Unikanie permanentnych wahań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /13 517

  praca w formacie txt

Do góry