Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podział magazynów

  Ze względu na sposób przechowywanego towaru magazyny można podzielić na: 

  * otwarte - są to ogrodzone place składowe, gdzie przechowywany materiał nie posiada stałej ochrony przed wpływami atmosferycznymi. W magazynach tych przechowywane są materiały pochodzenie mineralnego np.węgiel, drzewo, wełna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady gospodarki magazynowej

  O jakości systemu magazynowego szczególnie w hurtowniach i centrach dystrybucyjnych najczęściej decyduje nie technologia składowania, lecz rozwiązania kompletacyjne, czyli pobieranie ze strefy składowej części zgodnych ilościowo i asortymento z zamówieniem określonego klienta; grupowanie i pakowanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik wykorzystania

  Obrazuje zużycie zasobów, które przyjmują postać: wydatków pieniężnych, zasobów rzeczowych i zapasów. Wskaźniki dot. wydatków pieniężnych różnią się zasięgiem i sposobem ujęcia normy, która może być wielkością historyczną lub wzorcową.

  W przypadku zasobów w ujęciu rzeczowym normą jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa

  1. zaangażowanie pokaźnego majątku trwałego – z jednej strony ponosimy koszty, a z drugiej angażujemy kapitał co powoduje stratę korzyści płynących z wykorzystania kapitału,

  2. znacznego działu zatrudnienia w procesach fiz. przepływu i towarzyszących im procesach informacyjno – decyzyjnych, co...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów rodzaje kosztów wywołujących procesy logistyczne

  Procesy logistyczne obejmują procesy rzeczowe i informacyjne oraz wywołują powstanie kosztów:

  1.zużycie pracy żywej oraz środków i przedmiotów pracy oraz usług obcych,

  2.wydatki pieniężne przedsiębiorstwa stanowiące część produkcji dodanej czyli:

  -np. podatki od nieruchomości i śr...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady i ich charakterystyka

  Przez odpady rozumie się wszystkie przedmioty lub substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Za odpady uważa się również osady ściekowe. Przepisy ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /4 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu

  W konfiguracji sieci obiektów logistycznych wykorzystywana jest metoda Schmennera, nazywana metodą ośmiu kroków w wyborze punktów modalnych tej sieci.

  Są to następujące kroki:

  1. Kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się na poszukiwanie miejsca lokalizacji nowego zakładu produkcyjnego na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy ogłoszeń reklamowych

  Reklama telewizyjna

  Jako nośnik reklam telewizję cechuje kilka istotnych zalet:

  Dociera do najbardziej masowej widowni, gdyż trudno wskazać segmenty rynku, które nie oglądałyby telewizji. W związku z tym koszt dotarcia do jednego konsumenta jest niższy niż w przypadku wielu innych mediów. Poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /12 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

  Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

  Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

  Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy decyzji lokalizacyjnej zakładu

  Decyzja o lokalizacji obiektu jest kompleksowym procesem, warunkowanym przez wiele czynników, znaczenie zaś poszczególnych czynników jest różne w zależności od dziedziny działalności. Co więcej, wiele czynników lokalizacyjnych ma charakter jakościowy, wraża bowiem odczucia kadr kierowniczych, odnoszące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt

Do góry