Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Problemy ekonomiki transportu samochodowego

  Problematyka zaspokajania potrzeb przewozowych przez transport samochodowy była i jest obecnie jednym z najbardziej złożonych zagadnień funkcjonalnych występujących w transporcie jako dziedzinie gospodarki narodowej. Wynika to z jednej strony z przedstawionych już odrębności działania sfer przewozów, z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /6 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na usługi transportu samochodowego

  Pozytywne cechy produkcji usługowej transportu samochodowego powodują, że przy danej liczbie mieszkańców, ich aktywności społecznej i zawodowej oraz przy danej wielkości produkcji towarowej i jej rodzajowej strukturze znakomita część potrzeb przemieszczania mogłaby się skierować właśnie na tę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki transportu i technologie przewozu

  Środki produkcji transportu samochodowego obejmują dwie generalne grupy taborowe:

  a) przeznaczone do przewozu pasażerów

  b) przeznaczone do przewozu ładunków

  Tabor przeznaczony do przewozów pasażerskich obejmuje swoimi ramami samochody pasażerskie i autobusy. Podstawę produkcji jednak stanowią te...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura transportu samochodowego

  Usługową rolę transportu samochodowego i jego znaczenie w systemie funkcjonowania gospodarki narodowej należy rozpatrywać w głównej mierze poprzez układ cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych, którymi charakteryzuje się ten sposób przemieszczania.

  Transport samochodowy spośród innych gałęzi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia

  Charakterystyka

  Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.

  Definicje strategii wg różnych autorów (A.D. Chandler 1962) Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /5 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING JAKO SZANSA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Franchising może stać się jednym z czynników pobudzających rozwój gospodarczy w Polsce. Sukces zależy od zdolności i poświęcenia w trakcie używania systemu.Pewne szanse, jakie stwarza franchising przed uczestnikami systemu mogą być w warunkach szczególnie atrakcyjne np. przy trudnościach z pozyskiwaniem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING W PRAKTYCE

  Franchising przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. Kierunki rozwoju franchisingu wyznaczają sieci amerykańskie, które dominują nad innymi z powodu najdłuższej praktyki, która pozwoliła im na wypracowanie i sprawdzenie najbardziej efektywnych metod funkcjonowania. W Stanach Zjednoczonych udział obrotów firm...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING A INNE FORMY ORGANIZACJI - Franchising a licencja

  Podobieństwa: Różnice:

  Franchisodawca i franchisobiorca są związani umową. Każda ze stron gwarantuje drugiej szczególne prawa i ma wobec niej zobowiązania, np. używanie marki produktu lub znaku towarowego. Obowiązki wynikające z umowy franchisingowej są aktywne – franchisodawca sprawuje kontrolę nad...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCHISING A INNE FORMY ORGANIZACJI - Franchising a stosunek pracy

  Podobieństwa: Różnice:

  Każda forma kontroli pracodawcy nad pracownikiem może być również zawarta w umowie franchisingowej. W stosunku pracy pracodawca ma pełną kontrolę nad pracownikiem, na którą nie może sobie pozwolić franchisodawca.

  Franchisodawca szkoli biorców licencji. Franchisobiorca realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE FRANCHISINGOWE

  Członek kanału dystrybucji zwany franchisodawcą może stać się ogniwem łączącym kilka kolejnych etapów w procesie produkcyjno-dystrybucyjnym. Franchising jest najszybciej rozwijającą się i najbardziej interesująca formą handlu detalicznego w ostatnich latach. Chociaż podstawowa koncepcja franchisingu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt

Do góry