Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce

  Logistyka w gospodarce obejmuje sfery:

  • Pozyskiwanie dóbr,

  • Zaopatrzenie,

  • Produkcja,

  • Zbyt,

  • Konsumpcja (eksploatacja),

  • Recykling.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota logistyki – definicja

  Istotą logistyki – jest kompleksowa integracja zarządzania przepływami materiałów, informacji, uporządkowanie tych przepływów przynosi wymierne korzyści.

  Logistyka – proces zarządzania całym łańcuchem dostaw.

  Logistyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki, ekonomii...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - PODEJŚCIE INWESTYCYJNE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

  W zarządzaniu zapasami można również zastosować podejście inwestycyjne. Gromadzenie większych zapasów wymaga wcześniejszego poniesienia wydatków. Zapasy te przyniosą w niedalekiej przyszłości korzyści, wyrażające się w dodatkowej sprzedaży i dodatkowych wpływach.

  Warunkiem akceptacji decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM DYSKONTA

  Model ekonomicznej wielkości partii dostawy (EOQ) można również wykorzystać do obliczenia wielkości dostawy w przypadku, gdy firma ma możliwość skorzystania z opustów cenowych, związanych z zakupami powyżej pewnego poziomu. W tym przypadku łączne koszty utrzymania zapasów wzrastają oraz jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY (EOQ)

  Model Economic Order Quantity (EOQ) pozwala określić ekonomicznie uzasadnioną wielkośc partii dostawy, która ma zapewnić minimalizację całkowitych kosztów związanych z gospodarką zapasami. Te koszty to: koszty utrzymania zapasów w magazynach, Ku, oraz koszty realizacji zmówień (realizacji dostaw), Kz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /5 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

  System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. Zgodnie z tym podejściem firma zamawiająca stara się utrzymać zapasy na poziomie bliskim zera. Zapasy są realizowane bardzo skrupulatnie, z dokładnością co do dnia lub nawet godziny. Dlatego też system ten wymaga bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - METODA ABC

  W metodzie tej zapasy są pogrupowane według kolejności od najddroższych do najmniej cennych. Zgodnie z tym Grupa A obejmująca 10% ogółu zapasów ujętych ilościowo, stanowi 50% wartości. Kolejne 30% ilościowych składników zakwalifikowanych do grupy B stanowi w ujęciu wartościowym 35% ogółu zapasów. Jak...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEJSCE ZAPASÓW W ZARZĄDZANIU FINANSAMI FIRMY

  W prowadzeniu działalności bardzo ważną rzeczą jest utrzymywanie zapasów. Zapewnia to bowiem ciągłość procesów gospodarczych oraz ciągłość produkcji i sprzedaży. Firma może gormadzić różne rodzaje zapasów jak na przykład: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe. W procesie gospodarczym każdy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /4 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie zapasów

  ZAPASY jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o przyszłości. Bez nich trudno mówić o sprawnie funkcjonującej firmie. Wielkość i struktura zapasów zależy od wielu czynników i okoliczności. Przede wszystkim od stopnia zrównoważenia popytu i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

  Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /8 654

  praca w formacie txt

Do góry