Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje opakowań

  Funkcje ochronne

  -Mała wrażliwość na zmiany temperatury

  -Szczelność

  -Odporność na korozję

  -Odporność na przenikalność tłuszczu

  -Neutralność chemiczna

  -Zdolność do zachowania ilości

  -Trudna zapalność

  Funkcje związane z transportem Stabilność form

  -Odporność na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty opakowań w stosunku do wartości towaru

  Wg Jansena koszty opakowań w stosunku do wartości pakowanych produktów wynoszą:

  • Tekstylia – 1%

  • Papier i towary drukowane – 3%,

  • Sprzęt elektrotechniczny – 8%,

  • Artykuły żywnościowe powszechnie używane – 12%,

  • Słodycze – 30%,

  • Kosmetyki i środki farmaceutyczne –...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja opakowań na mieszkańca

  • USA – 250 kg/ osoba/rok,

  • Kraje wysoko rozwinięte – 150kg/os./rok,

  • Polska – 50kg/os./rok,

  • Kraje „3-go świata” (rozwijające się) – 5 kg/os./rok.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów główne kierunki zmian decyzyjnych w gospodarce

  Kierunki zmian decyzyjnych w gospodarce:

  • Elastyczność rynkowa,

  • Poziom obsługi klienta,

  • Poziom obsługi wyrobu,

  • Czas przepływu materiałów i wyrobów,

  • Poziom zapasów,

  • Wykorzystanie potencjału wytwórczego,

  • Długość serii produkcyjnej,

  • Nakłady eksploatacyjne,

  • Czas odnowy majątku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

  Fazy procesu identyfikacji, kształtowania i wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

  Faza I Analiza sytuacji logistycznych oraz zadań i determinant systemu:

  1. Analiza rzeczywistych i potencjalnych osiągnięć (świadczeń) logistyki

  2. Analiza kosztów logistycznych.

  3. Analiza czynników...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty logistyczne a wartość produktu

  Czynności podnoszące wartość to:

  • Produkcja i jej racjonalizacja,

  • Reklama.

  Czynności podnoszące koszty:

  • Produkcja,

  • Magazynowanie,

  • Transport.

  Istotą logistyki jest więc dążenie do ograniczenia czynności podnoszących koszty i wydłużenie czynności podnoszących wartość, czyli dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz logistyczna – budowa, istota

  Każdej sferze logistyki gospodarczej towarzyszą procesy logistyczne, charakteryzuje je w jedną stronę przepływy materiałów, w drugą przepływ informacji. Powstaje w tej sytuacji macierz logistyczna. Procesom przepływu materiałów towarzyszy wzrost wartości produktu w czasie. W procesie tym można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada 5R – 5W

  • right goods (właściwy towar),

  • right place (właściwe miejsce),

  • right time (właściwy czas),

  • right quantity (właściwa ilość),

  • right quality (właściwa jakość).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić istotę dylematu „make or bay”

  (Robić czy kupić). Polega na podejmowaniu decyzji przez producenta, w jakim stopniu wykonywać we własnym zakresie funkcje zaopatrzeniowo – dystrybucyjne (make), a w jakim zakresie powierzać ich wykonawstwo wyspecjalizowanym podmiotom (buy).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy działań logistycznych

  W zarządzaniu logistycznym wyróżniamy trzy poziomy:

  • Strategiczny,

  • Taktyczny,

  • Operacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /121

  praca w formacie txt

Do góry