Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  LOGISTYKA W TURYSTYCE

  Zastosowania logistyki w turystyce wynikają z istoty turystyki i znaczenia definicyjnego logistyki. W odniesieniu do turystyki należy wymienić definicję:

  ·   turystyki,

  ·   przedsiębiorstwa,

  ·   produktu turystycznego,

  ·   usługi turystycznej.

  W logistyce należy uwzględnić jej znaczenie ogólne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka produkcji

  Obejmuje wszystkie czynności związane z za-opatrzeniem procesu produkcji w stosowne towary (surowce, materiały pomoc-nicze i eksploatacyjne oraz półwyroby i części z zakupu) i z przekazywaniem półwyrobów oraz wyrobów gotowych do magazynu zbytu. Zadaniem logistyki produkcji jest wykorzystanie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka zaopatrzenia

  Jest systemem logistycznym związanym z rynkiem.  stanowi ona połączenie między logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Przedmiotem logistyki zaopatrzenia są towary (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne, części z zakupu i towary nabywane w handlu), które...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy metod

  1. metody planowania potrzeb materiałowych (rodzaje zapotrzebowania na materiały);

  2. metody klasyfikacji materiałów i zapasów;

  3. metody oceny dostawców i wyboru dostawców;

  4. metody sterowania zapasami (metody zarządzania zapasami)

  Metody określania zapotrzebowania:

  deterministyczne: metoda...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)

  Kz – koszty zapasów (bez kosztów wyczerpania zapasów)

  Ku – koszty utrzymania zapasów

  Kd – koszty składania zamówień

  Wz – wielkość zamówienia

  Kj – koszt jednostki zapasów

  i –stopa określająca koszty utrzymania zapasów (%)

  P – wielkość popytu na dany produkt (szt/rok)

  s – koszty stałe złożenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przy wyborze kanału dystrybucji mamy trzy możliwości

  - zorganizowanie nowego kanału dystrybucji

  - adaptacja już istniejących kanałów dystrybucji

  - modyfikacja istniejących kanałów dystrybucji

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kanałów dystrybucji

  I – Liczba podmiotów uczestniczących w pokonywaniu przez produkt drogi od producenta do konsumenta

  1) bezpośredni – producent sprzedaje wytworzony przez siebie produkt ostatecznemu nabywcy np. rolnik oferujący swoje plony na targowisku.

  2) pośredni – ma miejsce gdy w drodze produktu pomiędzy producentem a...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W procesie dystrybucji produktów wykorzystuje się dwa podstawowe instrumenty

  1) kanały dystrybucji

  2) logistyka

  Kanał dystrybucji – wg. Sterna i El-Ansary’ego „ Kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji, współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dystrybucji

  1) strategia dystrybucji intensywnej

  2) strategia dystrybucji selektywnej

  3) strategia dystrybucji wyłącznejad.1) polega na oferowaniu produktu jak w największej liczbie punktów sprzedaży. Ma to zastosowanie w przypadku produktów często kupowanych przez klientów ( np. nabiał, pieczywo, warzywa itp. )

  ad.2)...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja

  Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:

  - rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców,

  - przewidywania wysokości popytu,

  - krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży,

  - szybkiego realizowania zamówień klientów,

  - doboru...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 736

  praca w formacie txt

Do góry