Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  IASB

  International Accounting Standards Board, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia IASC (Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), międzynarodowa organizacja, której podstawowym celem jest ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYCZNE WSPARCIE SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

  Informatyczne systemy rachunkowości (i.s.r.), systemy finansowo-księgowe, rachunkowość informatyczna, księgowość informatyczna, system rachunkowości wspomaganej komputerem, komputerowe wspomaganie rachunkowości, obejmuje związek rachunkowości z technologią informatyczną, funkcjonującą w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /27 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IASC

  International Accounting Standards Comitee, Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, od 2001 r. funkcjonuje jako IASB. IASC został założony w 1973 r. przez organizacje zawodowe zajmujące się rachunkowością z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Meksyku, Holandii, Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDGING WALUTOWY

  Technika zabezpieczenia (asekuracji) przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu danej waluty obcej, polegająca na sprzedaży na termin zagrożonej dewaluacją waluty lub zakupie na termin w obawie przed rewaluacją danej waluty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJE KOMPUTERÓW

  Poziom historycznego rozwoju komputerów, jedna z umownych typologii dotyczących sprzętu komputerowego, opierająca się na dominującej w danym okresie charakterystyce parametrów technicznych podstawowych elementów komputera, głównie obwodów, z których zbudowany jest komputer, jego pamięci operacyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADZENIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Dochody budżetowe, które jednostka odprowadza do właściwego budżetu, zaliczane są do przychodów finansowych i stanowią element kręgu ewidencyjnego. Natomiast przelew środków z rachunku bankowego jest równocześnie ujmowany jako rozliczenie dochodów, które przenosi się na koniec roku na fundusz jednostki. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Regularne spotkania osób w ustalonym miejscu oraz w określonych odstępach czasu w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży określonych dóbr lub usług. Na g. obraca się przedmiotami zamiennymi tego samego rodzaju, oznaczonymi co do wagi, miary, ilości, jakości, dlatego też nie jest potrzebna obecność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KAPITAŁOWA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem tzw. skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oznacza semi-podmiot gospodarczy powstały jako efekt powiązań kapitałowych - o specjalnej sile i znaczeniu - zaistniałych między różnymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W świetle prawa bilansowego g.k. tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Osoba kierująca w jednostce wszelkimi pracami wchodzącymi w zakres rachunkowości wykonywanymi przez podlegających jej księgowych. Ściśle określone przepisami prawa stanowisko g.k. spotkać można jedynie w administracji państwowej. Jego prawa i obowiązki oraz wymagane kwalifikacje określa obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KLASYFIKACJI UBEZPIECZEŃ

  Grupa ubezpieczeń, podział ubezpieczeń według grup ryzyka i rodzajów wynikający z ustawowej klasyfikacji. Jest ona ważna zarówno w analizie rentowności portfela ubezpieczanych grup ryzyka w firmie ubezpieczeniowej już działającej, jak i w momencie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt

Do góry