Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metody manipulacji ryzykiem

  Charakterystyka

  Metody manipulacji ryzykiem - są to metody obchodzenia się z ryzykiem, będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w przeszłości.

  Rodzaje

  Wyróżnia się 6 takich metod:

  1) unikanie ryzyka - określana jako metoda negatywna, ponieważ w większości przypadków jej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody manipulacji ryzykiem

  Charakterystyka

  Metody manipulacji ryzykiem - są to metody obchodzenia się z ryzykiem, będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w przeszłości.

  Rodzaje

  Wyróżnia się 6 takich metod:

  1) unikanie ryzyka - określana jako metoda negatywna, ponieważ w większości przypadków jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody manipulacji ryzykiem

  Charakterystyka

  Metody manipulacji ryzykiem - są to metody obchodzenia się z ryzykiem, będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w przeszłości.

  Rodzaje

  Wyróżnia się 6 takich metod:

  1) unikanie ryzyka - określana jako metoda negatywna, ponieważ w większości przypadków jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pola sił

  Charakterystyka

  Analiza pola sił - metoda (narzędzie, technika) doskonalenia jakości ułatwiająca ocenę zaistniałego problemu. Można ją wykorzystać, gdy zidentyfikowaliśmy już dany problem i musimy wybrać najlepsze rozwiązanie. Pozwala przeprowadzić pewnego rodzaju symulację następstw podjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  System zarządzania jakością, mimo iż oddziałuje na całą gminę, jest wdrażany tylko w urzędzie gminnym. Nie obejmuje jednostek podległych i zależnych. Nie można także uzyskać certyfikatu systemu jakości dla gminy, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  System zarządzania jakością, mimo iż oddziałuje na całą gminę, jest wdrażany tylko w urzędzie gminnym. Nie obejmuje jednostek podległych i zależnych. Nie można także uzyskać certyfikatu systemu jakości dla gminy, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżerska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Menedżerskie teorie przedsiębiorstwa, to zbiór koncepcji pochodzących z różnych kierunków badawczych, które często łączą się z innymi teoriami przedsiębiorstwa. Na syntezę teorii menedżerskich składają się:

  nurt neokeynesowski, podkreślający wyższość decyzji menedżerskich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka międzynarodowa

  Charakterystyka

  Wzrost obrotów w handlu światowym stał się możliwy dzięki planowaniu logistyki w firmach na całym świecie. Rozwój logistyki zbliża do siebie poszczególne państwa. Nie tylko w USA, ale i w większości krajów świata nastąpił wzrost obrotów w handlu zagranicznym w przeliczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka międzynarodowa

  Charakterystyka

  Wzrost obrotów w handlu światowym stał się możliwy dzięki planowaniu logistyki w firmach na całym świecie. Rozwój logistyki zbliża do siebie poszczególne państwa. Nie tylko w USA, ale i w większości krajów świata nastąpił wzrost obrotów w handlu zagranicznym w przeliczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczne Zarządzanie Projektem

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2(R) uwzględnia w równym stopniu interesy trzech stron występujących w projektach: biznesu, dostawcy i użytkownika. Metodyka wyszczególnia główne zadania w projekcie wskazując, których nie wolno pominąć i których nie można łączyć. Inna jest bowiem rola szefa projektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt

Do góry