Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Czym są zapasy?

  Zapasy to zwykle stosy surowców, materiałów, części zamiennych, produkcji w toku czy wyrobów gotowych, które gromadzone są w niezliczonych ilościach punktów w obrębie systemu logistycznego. Koszt utrzymania tych zapasów może sięgać 20-40% ich wartości w ciągu roku. Z tego względu sprawne i precyzyjne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczanie produktów między poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego

  Wiąże się z koniecznością zatrzymania tych produktów w pewnych miejscach, na pewien okres czasu, w stanie spoczynku, co nazywamy składowaniem. Gdy składowanie wiąże się z koniecznością zaangażowania osób do obsługi, trwałego wykorzystania odpowiednio wyposażonych pomieszczeń, i można wskazać, że...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROLOGISTYKA – WZROST ZNACZENIA

  Eurologistyka obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości i do odpowiedniego miejsca zbytu.

  Szacuje się, ze wprowadzenie Europejskiego Rynku Wewnętrznego UE oznacza spadek...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia eurodystrybucji

  Strategia eurodystrybucji obejmuje:wszystkie decyzje i działania dotyczące dostarczania eurokonsumentom towarów we właściwym miejscu i czasie na obszarze europejskim. Są to przede wszystkim:

  • tworzenie i wybór odpowiednich kanałów zbytu,

  • fizyczny przepływ towarów.

  Strategię eurodystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

  Charakterystyka

  Metoda Bleiera jest jedną z metod wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa.

  Metoda Bleiera wymaga większego zakresu informacji niż inne metody. Opiera się na 6 - 16 wskaźnikach (w zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

  Charakterystyka

  Metoda Bleiera jest jedną z metod wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa.

  Metoda Bleiera wymaga większego zakresu informacji niż inne metody. Opiera się na 6 - 16 wskaźnikach (w zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy dojrzałości organizacji

  5 poziomów dojrzałości

  Koncepcję poziomów dojrzałości organizacji wprowadziła norma 2000. Wyróżniono pięć poziomów dojrzałości:

  Brak formalnego podejścia. Podejście reaktywne. Stabilne, formalne podejście systemowe. Nacisk na ciągłe doskonalenie. Osiągi najlepsze w swojej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji finansowej

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

  Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji finansowej

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

  Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji finansowej

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

  Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt

Do góry