Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CHRONOLOGIA JUST IN TIME

  System zarządzania produkcją Just-In-Time powstał w latach siedemdziesiątych w Japonii, która to była prekursorem powyższej metody. Głównym celem koncernu Toyota była maksymalizacja zadowolenia klienta przy ograniczeniu kosztów własnych produkcji, w sposób walny wpływających na cenę rynkową produktów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System KANBAN

  Od kilkunastu lat termin KANBAN stał się synonimem nowoczesnej japoń¬skiej organizacji produkcji. W istocie KANBAN jest jedną z metod zarządzania produkcją, dokładniej - metodą kontroli produkcji i jednocześnie składową jej operatywnego planowania (zwłaszcza rozdziału zadań produkcyjnych) w systemie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karty Kanban - Sygnały świetlne i dźwiękowe

  Każdy bank sieci Seafirst Bank posiada zainstalowany zegar lub sygnał dźwiękowy, który wskazuje wartość limitu czasu oczekiwania na obsługę przez kasjerów (wartość ta wynosi 5 minut). Gdy czas ten zostaje przekroczony, bank wypłaca każdemu, kto czekał dłużej, 5$, o czym wyraźnie informują ogromne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karty Kanban - Automatyczny regulator kolejek i czasu oczekiwania na obsługę

  Niekiedy w przypadku połączonych, zautomatyzowanych procesów instaluje się lampki kontrolne w podajniku maszyny-odbiorcy (Y) mające za zadanie zdalne sterowanie przepływem produktów z maszyny-dostawcy (X).

  Jeżeli część przesunie się do określonej pozycji, lampka zapali się i sygnał ten wstrzyma pracę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karty Kanban - Kolorowe piłki, żetony, liczydła

  Gdy w linii montażowej w Fabryce Silników koncernu KAWASAKI zapas danej części osiąga wartość graniczną, montażysta przesyła kolorową piłeczkę do stanowiska wykonawczego, informując tym samym o konieczności produkcji tej właśnie części.W wytwórni sprzętu komputerowego w :Minneapolis stosuje się...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karty Kanban - Etykietowane pojemniki

  W tym przypadku karty KANBAN są w sposób trwały przymocowane do cyrkulujących kontenerów czy wózków. Metoda ta wykorzystywana jest w stero¬waniu przepływem części składowych w fabryce silników i przekładni Harley Davidson w Milwaukee.

  KANBAN dla określonej przekładni, wędrujący od komórki produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karty KANBAN

  Kanban w języku japońskim znaczy tyle, co karta. dokument lub widoczny znak, zapis. W przeszłości Japończycy mianem KANBAN określali szyld sklepowy. Kolorowy, artystycznie wykonany zawierał informacje o sprzedawanych w sklepie produktach, bądź świadczonych usługach. Współczesne karty (znaki) KANBAN, w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne karty KANBAN

  W systemie tym karty KANBAN krążą, każdy kontener z częściami musi mieć doczepioną kartę KANBAN, zawierającą następujące informacje: nazwę przedmiotu, numer magazynowy, ilość, określenie użytkownika, określenie dostawcy, numer karty KANBAN.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu

  - długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu

  - prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy

  - założony poziom obsługi klienta

  - liczba magazynów

  Poziom zapasu bezpieczeństwa:

  ZB=(rmax-rśr)tD gdzie: tD – cykl dostawy, r – zapas – rmax – max popyt, rśr – śr. popyt w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powody utrzymywania zapasów

  • Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży).

  • Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie odpływu (popyt większy od prognozowanego średniego), a także ewentualnych opóźnień w dostawach uzupełniających.

  • Uzyskiwanie rabatów od...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt

Do góry