Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Metoda wielkiego koła

  Jedną z metod wyboru najkorzystniejszego układu dróg transportowych, łączącego punkty składowaniu zapasów jako punktów modalnych sieci logistycznej jest metoda wielkiego koła. Istota tej metody polega na wykorzystaniu krzywizny ziemi, a także takich źródeł, jak mapy nawigacyjne, encyk¬lopedie itp. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Konfiguracja sieci eurologistycznej

  To połączenie punktów zatrzymywania lub składowania zapasów lądowymi, wodnymi i powietrznymi drogami transportowymi. Celem powstawania konfiguracji sieci eurologistycznej jest:

  - minimalizacja wszystkich kosztów logistycznych, w tym związanych z „przymusem" tych usług, tzn. sytuacją w której usługi te są...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Tworzenie kanałów eurologistycznych

  Tworzenie kanałów eurologistycznych następuje w ramach istniejącej bądź projektowanej konfiguracji sieci eurologistycznej

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy eurologistyki

  Eurologistyka zajmuje się wszystkimi tymi zmianami, które zostają wywołane zarówno nowymi warunkami ramowymi funkcjonowania gospodarek w sferze międzynarodowej (europejskiej) w wyniku obowiązywania Unii Europejskiej z dniem 1 listopada 1993 r. i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dniem 1 stycznia 1994 r...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /6 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego

  Globalizacja systemów logistycznych wymusza na firmach – ogniwach łańcucha logistycznego (od producenta do konsumenta) tworzenie międzynarodowych systemów logistycznych. Systemy takie tworzone są pomiędzy firmami różnych państw europejskich lub pomiędzy firmą zlokalizowaną na terenie Europy i jej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /7 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRANICZENIA SYSTEMU JUST - IN - TIME

  Pomimo niekwestionowanych zalet systemu JIT, musimy wziąć pod uwagę także pewne ograniczenia, jakie mu towarzyszą. A są to:

  - różnice kulturowe,

  - ugruntowane, tradycyjne podejście, polegające na magazynowaniu dużych ilości zapasów,

  - różnice w implementacji systemu- ze względu na specyfikę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKORZYSTANIE METODY JUST - IN - TIME

  System Just In time jest obecnie najbardziej uniwersalną i efektywną technologią usprawnienia procesów gospodarczych w skali globalnej. Ze względu na swoją uniwersalność jest aktywnie wykorzystywany w doskonaleniu zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw.

  Powszechnie jest wykorzystywany w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE JUST - IN - TIME

  W systemie Just-In-Time można wyróżnić 3 główne cele:

  1. wzrost zdolności organizacji do współzawodniczenia z konkurencją i pozostawania konkurencyjną w długim okresie.

  2. Wzrastająca wydajność w obrębie systemu produkcyjnego. Efektywność (rentowność) działań jest uzyskiwana poprzez wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE SKŁADOWE SYSTEMU JUST - IN - TIME

  Zaangażowanie wszystkich pracowników- dobre wsparcie i aprobata dla wdrażanego systemu ze strony wszystkich pracowników związanych z procesem produkcyjnym.

  Pozwala to nie tylko na redukcję czasu i wysiłku niezbędnego do poprawnego zaimplementowania systemu JIT, ale także na zminimalizowanie ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY IMPLEMENTACJI JIT

  1. Zmiana świadomości: odejście od starych tradycyjnych koncepcji zarządzania produkcją na rzecz JIT,

  2. Tak zwane 5S

  3. Produkcja przepływowa- charakteryzowana kilkoma cechami:

  - ustawienie maszyn w kolejności uwarunkowanej kolejnością operacji obróbczych,

  - Ukształtna linia produkcyjna (Cellular...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt

Do góry