Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia eksportowa

  To najczęściej stosowaną w świecie strategią wejścia na międzynarodowe rynki jest. Strategia ta wymaga od menedżera - logistyka, co najmniej orientacyjnej wiedzy o rynkach zagranicznych, systemach dystrybucji, brokerach i aktualnie obowiązujących przepisach celnych.

  Stosowanie strategii eksportowej w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych

  Niezależnie od rodzaju stosowanej strategii, organizacja kanału logistycznego, w większości rozwiązań w tym zakresie, jest taka sama.

  Wyróżnia się cztery podstawowe strategie międzynarodowych kanałów logistycznych:

  1) eksportowa,

  2) licencyjna,

  3) joint-ventures,

  4) tworzenie filii w innych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów eurologistycznych

  Warunkiem skuteczności strategii międzynarodo¬wych kanałów logistycznych jest podjęcie następujących działań:

  • rozszerzenie powiązań pomiędzy obsługą produktów, przewozem i systemami informacji o popycie na produkty lub usługi;

  • ulepszenie monitorowania obsługi produktów lub usług dla...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokorytarze transportowe

  Najważniejszą rolę w kanale eurologistycznym przemiesz¬czania produktów odgrywają eurokorytarze transportowe i eurokorytarze bis.

  Eurokorytarze transportowe głównie sta¬nowią część infrastruktury liniowej i punktowej transportu, wykorzystywanej przez środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał eurologistyczny synchroniczny

  Kanał eurologistyczny synchroniczny to najnowsze roz¬wiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda Jusi-in-Time, która umożliwia 24-godzinne dostosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał eurologistyczny synchroniczny

   

  Kanał eurologistyczny synchroniczny to najnowsze roz¬wiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik infor¬matycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda Jusi-in-Time, która umożliwia 24-godzinne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały eurologistyczne ciągłe

  Kanały eurologistyczne ciągłe charakteryzują się wyższym poziomem zorganizowania wspólnej sieci komputerowej rozległej, wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, a także wspólnym systemem rozliczeń finansowych.

  Stałą współpraca producentów z odbiorcami produktów wyraża się w:

  • Prognozowaniu popytu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały eurologistyczne nieciągłe

  Kanały eurologistyczne nieciągłe to klasyczny, dotychczas stosowany system przemieszczania produktów logistycznych.

  Sposoby realizacji przepływu produktów od producenta do odbiorcy polegają na:

  • Prognozowaniu wielkości i popytu na produkty logistyczne opracowywanego, na podstawie planów średnio i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał eurologistyczny

  Kanał eurologistyczny tworzony jest pomiędzy dostawcą i odbiorcą produktów dla umożliwienia ich fizycznego przemieszczania. Do najważniejszych cech eurokanału zalicza się jego długość mierzoną liczbą i rodzajem ogniw pośredniczących w przemieszczaniu, a także szerokość mierzoną możliwością...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Umowy międzynarodowe w ramach tworzenia kanałów eurologistycznych

  Przygotowania paneuropejskiej sieci transportowej do konfigurowania eurologistyki znalazły wyraz w zawartych dwu¬stronnych i wielostronnych umowach międzynarodowych. i tak, uzgodnienia w ramach RU, czyli Międzynarodowej Unii Transportu

  Drogowego w Genewie dotyczyły zobowiązania państw europejskich do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 770

  praca w formacie txt

Do góry