Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie monopolistyczne

  Charakterystyka

  Porozumienia monopolistyczne to zachowanie się przedsiębiorstw lub ich związków, które podejmowane jest w celu ograniczenia konkurencji na rynku. Mają na celu uniknięcie walki konkurencyjnej i maksymalizację zysku.

  Czynniki wspierające

  Czynniki wspierające skłonność do zawierania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka targowa

  Chatakterystyka

  Wystawy, określane także jako targi, są miejscem sprzedaży produktów i usług dla ogółu klientów (targi konsumenckie) lub przedstawicieli określonej branży (targi handlowe). Są one miejscem spotkań wystawców, przedstawicieli różnych organizacji, odwiedzających oraz przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek kapitałowy

  Charakterystyka

  Rynek kapitałowy jest to to część finansowy|rynku finansowego, która obejmuje transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności powyżej jednego roku (kapitał średnio- i długoterminowy). Takie operacje mogą polegać na:

  udzielaniu przez komercyjny|banki komercyjne kredytów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet

  Charakterystyka

  Budżet - zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu czasu i podlegające stopniowemu uszczegóławianiu. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Warszawa 2007 s.82

  Budżet państwa

  Budżet państwa jest to plan wydatków i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ERP (Enterprise Resource Planning)

  ERP to kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). ERP jest uważane za specyfikację lat dziewięćdziesiątych. Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt

Do góry