Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje restrukturyzacji

  Charakterystyka

  Restrukturyzacja oznacza nowoczesne zmiany dokonywane w przedsiębiorstwie, mające na celu poprawę struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania.

  A.Stabryła przyjmując za kryterium zakres restrukturyzacji wyróżnia następujące jej odmiany: (Źródło: Stabryła, s.251).

  Restrukturyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje restrukturyzacji

  Charakterystyka

  Restrukturyzacja oznacza nowoczesne zmiany dokonywane w przedsiębiorstwie, mające na celu poprawę struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania.

  A.Stabryła przyjmując za kryterium zakres restrukturyzacji wyróżnia następujące jej odmiany: (Źródło: Stabryła, s.251).

  Restrukturyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody budżetowe

  Charakterystyka

  Dochody budżetu państwa to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na cele państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z celów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMI

  Project Management Institute, podobnie jak IPMA, jest organizacja zrzeszającą profesjonalistów z dziedziny Project Management. Obecnie skupia ona ponad 200 000 członków, reprezentujących 125 państw z całego świata, na terenie których, ulokowanych jest ponad 240 oddziałów. Jednym z nich jest PMI Warsaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces projektowania aplikacji informatycznych

  Cele procesu

  Cele główne:

  Stworzenie projektu aplikacji informatycznej Uwzględnienie w projekcie wymagań i oczekiwań użytkownika Zachowanie równowagi pomiędzy przewidywanymi kosztami a dostępnym budżetem

  Cele pośrednie:

  Dążenie do skrócenia czasu wykonywania poszczególnych etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /7 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja

  Definicja

  Centralizacja jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej, jest funkcją stopnia przekazywania na niższe szczeble organizacyjne uprawnień decyzyjnych. Wyodrębnionym przez wymiar hierarchii stanowiskom kierowniczym centralizacja przypisuje formalne uprawnienia decyzyjne wraz z formalnym zakresem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /6 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warrant

  Charakterystyka

  Warrant- (ang. Warrant) jest to instrument pochodny, dający posiadaczowi pierwszeństwo subskrybowania ang. Subscription przyszłych emisji akcji, czyli prawo wejścia w posiadanie papierów wartościowych po ustalonej cenie.

  W zamian za te prawa posiadacz akceptuje niższą stopę zwrotu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /5 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacyjna deska rozdzielcza

  Charakterystyka

  Interesującym instrumentem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem jest deska rozdzielcza przedsiębiorstwa (ang. Management Dashboard). Pozwala ona na całościową sytuacji przedsiębiorstwa|analizę sytuacji przedsiębiorstwa uwzględniając wszystkie jej aspekty.

  Wykorzystanie deski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regulujące ruch turystyczny

  Wprowadzenie

  Polityka turystyczna ma na celu określenie celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych dotyczących rozwoju turystyki, dążenie do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie uprawiania turystyki, racjonalne wykorzystanie zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /7 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja franchisingowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja franchisingowa jest to długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje franchisobiorcy wiedzę jak prowadzić firmę.

  Do uprawnień i świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 049

  praca w formacie txt

Do góry