Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  INFORMATYKA

  Organizacja przetwarzania danych, nazwa ,,informatyka” pochodzi od słów ,,informacja” i ,,automatyka”. I. jest dziedziną wiedzy zajmującą się zastosowaniem komputerów w procesach informacyjnych. Komputery wykorzystywane są w celu przetwarzania informacji dla ludzkich potrzeb, w obszarze zarządzania - do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY

  Dokument przekazywany co miesiąc przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania i.r.m. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie dotyczy miesiąca grudnia. I.r.m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN RACHUNKOWOŚCI

  Od powstania do końca XIX w. rachunkowość postrzegana była jako umiejętność praktyczna i oceniana przez pryzmat poprawności prowadzenia ksiąg. Dopiero u schyłku XIX w. zaczęto traktować ją jako dyscyplinę naukową. Teoria rachunkowości rozwijała się w dwóch kierunkach: 1) empirycznym, który...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDOS

  Żyro, i weksla polega na przeniesieniu praw z weksla na inną osobę niż jest to wskazane na wekslu. Odbywa się to poprzez zamieszczenie na wekslu lub na złączonej z nim karcie dodatkowej (zwanej przedłużkiem) informacji o zmianie wierzyciela wekslowego. I. może być dokonywany kilkakrotnie, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKOWOŚCI

  Początków rachunkowości historycy szukają w bardzo odległej przeszłości. Na pewno jednak zaczęła się ona rozwijać od momentu pojawienia się pieniądza i kapitału handlowego. Najstarsze źródła historyczne podają, że już w starożytnym Egipcie, w XXXVI w. p.n.e., za rządów faraona Menesa, prowadzono...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /13 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDOSATARIUSZ

  Osoba, na którą przeniesiono prawa z weksla, czyli nabywca weksla. I. ma prawo żądać wykupienia weksla przez trasata w terminie wskazanym na wekslu lub dokonać dalszego przekazania (indosu) weksla, stając się w ten sposób indosantem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

  Początki rachunku kosztów sięgają przełomu XVIII i XIX w., gdy stanowił on część tzw. rachunkowości kameralnej, rozwijanej głównie na obszarze dzisiejszych Niemiec. Okres ten, trwający aż do końca XIX w., można nazwać okresem wstępnym. Rachunek kosztów koncentrował się na ujmowaniu kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /16 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA

  Nota uzupełniająca, załącznik, pełni funkcję uzupełniającą i objaśniającą do pozostałych sprawozdań, a  w szczególności do bilansu i rachunku zysków i strat. Dane zawarte w i.d. mają w różnych państwach zróżnicowany zakres i charakter, mimo że podstawowym celem ich prezentacji jest: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /8 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej rynkiem byka, charakteryzująca się wzmożonymi zakupami papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym trwałym wzroście cen. Sytuacją odwrotną od h. jest bessa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Jest elementem sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i ma na celu zapewnienie ich użytkownikom objaśnień niezbędnych w różnych analizach, związanych z wartościami kategorii przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Obejmują one zarówno wyjaśnienie zakresu, poziomu i metod wyceny, jak i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 769

  praca w formacie txt

Do góry