Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Karta kontrolna

  Charakterystyka

  Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami. Twórcą kart kontrolnych jest W. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r. Karty kontrolne to graficzna metoda monitorowania, w której główną rolę odgrywa odpowiednio zorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta kontrolna

  Charakterystyka

  Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami. Twórcą kart kontrolnych jest W. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r. Karty kontrolne to graficzna metoda monitorowania, w której główną rolę odgrywa odpowiednio zorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Check-lista

  Definicja

  Lista sprawdzająca jest prostym narzędziem umożliwiającym kontrole poprawności i/lub ocenę stopnia ukończenia danego projektu. Narzędzie to składa się z serii prostych pytań lub zagadnień. Pytania w liście kontrolnej powinny dotyczyć całości projektu.

  Charakterystyka

  Największą zaletą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdrowisko

  Charekterystyka

  Według ustawy z 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU 05,167,1399) uzdrowisko to miejscowość posiadająca naturalne warunki niezbędne do prowadzenia lecznictwa. Do nich należą m.in. właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek pośredni

  Charakterystyka

  Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki na dobra i usługi. Najważniejszy jest od wartości dodanej (VAT), będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

  Podczas gdy podatek od sprzedaży jest ściągany jedynie na etapie ostatecznej sprzedaży konsumentowi, VAT...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek pośredni

  Charakterystyka

  Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki na dobra i usługi. Najważniejszy jest od wartości dodanej (VAT), będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

  Podczas gdy podatek od sprzedaży jest ściągany jedynie na etapie ostatecznej sprzedaży konsumentowi, VAT...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum konferencyjne

  Charakterystyka

  Wzrost znaczenia centrów konferencyjnych jako miejsc spotkań jest związany z gwałtownym wzrostem rynku dotyczącego stowarzyszeń obserwowanego od lat 60 Stowarzyszenia się rozrastały i stawały się międzynarodowe, potrzebowały więc większych powierzchni konferencyjnych, co spowodowało...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /4 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna

  Definicja

  Świadomość Społeczna - część, segment kultury rozumiany jako zestaw, zbiór szeroko rozpowszechnionych i ogólnie akceptowanych w danej zbiorowości (społeczności) poglądów, przekonań, idei, które stają się wzorcami, normami, schematami myślenia wpajanymi jej członkom oraz egzekwowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna

  Definicja

  Świadomość Społeczna - część, segment kultury rozumiany jako zestaw, zbiór szeroko rozpowszechnionych i ogólnie akceptowanych w danej zbiorowości (społeczności) poglądów, przekonań, idei, które stają się wzorcami, normami, schematami myślenia wpajanymi jej członkom oraz egzekwowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie wiedzą

  Definicja Zarządzanie wiedzą można zdefiniować jako ogół działań służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności działań pracowników. Niektóre publikacje traktują zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 200

  praca w formacie txt

Do góry