Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie konkurencyjne

  Charakterystyka

  Otoczenie konkurencyjne organizacji tworzą wszystkie te podmioty, które nawiązują z nią powiązania biznesowe o charakterze konkurencyjnym bądź kooperacyjnym. Uczestnicy ci mogą sobie wzajemnie ułatwiać działalność albo też szkodzić. W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka zstępująca

  Charakterystyka

  Metodyka wstępująca (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent zmiany

  Wprowadzenie

  Jednym z typowych zagadnień rozważanych na gruncie organizacji|teorii zarządzania zmianami organizacyjnymi jest identyfikacja i analiza celów i funkcji|funkcji (ról) spełnianych przez pracowników firmy jako uczestników procesu zmian, tzn. dwóch kategorii osób - podmiotów tych zmian:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /7 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing partyzancki

  Charakterystyka

  Marketing partyzancki (ang. guerilla marketing) - forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy vlepki.

  Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing partyzancki

  Charakterystyka

  Marketing partyzancki (ang. guerilla marketing) - forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy vlepki.

  Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transportochłonność

  Charakterystyka

  Jest istotnym miernik jakim możemy ocenić ważność transportu. Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transportochłonność

  Charakterystyka

  Jest istotnym miernik jakim możemy ocenić ważność transportu. Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transportochłonność

  Charakterystyka

  Jest istotnym miernik jakim możemy ocenić ważność transportu. Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt

Do góry