Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz Logiczna

  Charakterystyka

  Macierz logiczna jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w metodzie PCM (Project Cycle Management). Metoda ta została stworzona w późnych latach 60-tych ubiegłego stulecia w celu wspierania amerykańskiej US Agency of International Development w systemie planowania i oceny projektów. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /5 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzyciel

  Charakterystyka

  Wierzyciel - osoba powiązana stosunkiem zobowiązaniowym z dłużnikiem, od którego ma prawo żądać spełnienia określonego świadczenia.

  Pojęcie wierzyciela nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Określa on jedynie pozycję wierzyciela jako strony zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie wiedzą w negocjacjach

  Charakterystyka

  Warunkiem efektywnego wykorzystania negocjacji w firmie (w sposób oddający ich obecne znaczenie) jest wiedzą, potrzebną do ich planowania, prowadzenia i oceny. Oto najistotniejsze kwestie z tego zakresu, uwarunkowane specyfiką negocjacji (bez ogólnych rozważań na temat zarządzania wiedzą -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /9 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementem wyróżniającym tę teorię jest traktowanie przedsięniorstwa jako złożonego systemu, w którym występuje zarówno sprzeczność jak i złożoność grup ineresów poszczególnych interesariuszy. Przedsiębiorstwo nie jest traktowane jako własność jednej osoby, ale organizacja...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikalna cecha oferty

  Charakterystyka

  USP Unique Selling Points - unikalny punkt sprzedaży

  Na świecie znana jest nazwa USP, tłumaczona, jako UCO, czyli Unikalna Cecha Oferty czy Unikalny Punkt Sprzedażowy.

  Jest sposób promowania produktu polegający na podkreśleniu jego szczególnych cech, wyróżniających go z szeregu innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walidacja

  Definicja

  Walidacja to potwierdzenie, przez dostarczenie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania odnośnie konkretnego użycia lub zastosowania (PN-EN ISO 9000:2001). Przyjmuje się, że walidacja to generalnie uzyskanie dowodu, że środki środki kontroli przyjęte w ramach określonego planu są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty europejskie

  Ten artykuł wymaga uporządkowania!

  Charakterystyka

  Oprócz Unii Europejskiej możemy wyróżnić jeszcze wiele innych wspólnot państw europejskich, które z czasem stają się również jej częścią.

  Rada Europy

  Jedną z najpopularniejszych jest Rada Europy, która powstała w efekcie Kongresu Europejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referencje

  Definicja

  Referencje to inaczej mówiąc opinia o pracowniku. Posługiwanie się nimi oznacza akceptowanie idei spójności zachowań czyli każda informacja dotycząca zachowań przeszłych pozwala przewidywać zachowania przyszłe.

  Zastosowanie

  Referencje z reguły wystawia bezpośredni przełożony danego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /4 075

  praca w formacie txt

Do góry