Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Regionalne centrum dystrybucji

  Charakterystyka

  RDC( Regional distribution centre, Regionalne centrum dystrybucji)- jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, w którym gromadzone i przechowywane są produkty finalne lub komponenty, jednego lub kilku producentów, w celu ich dalszej redystrybucji do dealerów, importerów, spółek partnerskich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg

  Definicja

  Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /6 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso gotówkowe

  Charakterystyka

  Podstawowy podział pieniądza jest to podział na pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. Ten pierwszy pieniądz może samodzielnie spełniać wszystkie przypisywane mu funkcje. Natomiast rozliczenia bezgotówkowe obejmują wiele instrumentów, za pomocą, których regulowane są należności i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /2 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka górska

  Charakterystyka

  Jest wiele sposobów wędrowania po górach najważniejszych z nich to:

  Turystyka samodzielna: ten rodzaj podróżowania jest bardzo popularny wśród osób, którym zależy na ograniczeniu kosztów finansowych wyjazdu. Można robić czystko, co sobie zaplanujemy, jeść i spać tam gdzie bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /10 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dyferencjacji

  Charakterystyka

  Dyferencjacja: zbiór cech poznawczych i emocjonalnych, różniących osoby pełniące różne funkcje, oraz różnice strukturalne między poszczególnymi częściami organizacji.

  Strategia dyferencjacji nazywana też marketingiem zróżnicowanym lub strategią przywództwa jakościowego polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dyferencjacji

  Charakterystyka

  Dyferencjacja: zbiór cech poznawczych i emocjonalnych, różniących osoby pełniące różne funkcje, oraz różnice strukturalne między poszczególnymi częściami organizacji.

  Strategia dyferencjacji nazywana też marketingiem zróżnicowanym lub strategią przywództwa jakościowego polega na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy - społeczne

  Hasło nadrzędne: pracy. Zobacz także: pracy - fizyczno-chemiczne.

  Charakterystyka

  Społeczne warunki pracy to czynniki z jakimi człowiek styka się w środowisku pracy, mogą one wywierać pozytywny, neutralny bądź negatywny wpływ na pracownika. Do warunków tych należy zaliczyć: stosunki międzyludzkie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy rozwiązań informatycznych

  Charakterystyka

  Rozwój firmy jest najważniejszym impulsem zmian, koniecznych do tego, aby dostosować organizację przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Bardzo ważnym elementem tych zmian, są usprawnienia informacyjny|systemu informacyjnego poprzez wdrażanie różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt

Do góry