Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PolBAN

  Charakterystyka

  PolBAN- pierwsza organizacja w Polsce zajmująca się tematyką Business Angels. Organizacja powstała 2004 roku i stała się pierwszym polskim członkiem European Business Angels Network (EBAN) i aktualnie jest jedną z dwóch ogólnopolskich sieci należących do tej organizacji.

  PoLBAN nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy produkcji

  Charakterystyka

  Typem organizacji produkcji (typem produkcji) nazywamy stopień specjalizacji poszczególnego stanowiska roboczego i związany z nim poziom stabilności związany z wykonywaniem wyznaczonych części i operacji procesu produkcyjnego.

  Typ produkcji wynika z częstotliwości przezbrajania stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody rozliczania kosztów

  Charakterystyka

  Poniesione przez jednostkę koszty w trakcie okresu sprawozdawczego należy podzielić na produkcję gotową i niezakończoną oraz na poszczególne produkty. Zatem konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej kalkulacji, czyli czynności obliczeniowej, zmierzającej do ustalenia kwoty kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /7 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patent

  Charakterystyka

  patent - ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

  Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (Begg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patent

  Charakterystyka

  patent - ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

  Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (Begg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso eksportowe

  Charakterystyka

  Inkaso eksportowe - uwarunkowana forma płatności mająca postać umowy pomiędzy eksporterem a jego bankiem (lub inną instytucją pośredniczącą) na dostarczenie dokumentów handlowych i/lub finansowych importerowi (najczęściej za pośrednictwem jego banku) w zamian za zapłatę lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewaluacja

  Charakterystyka

  Dewaluacja to "obniżenie oficjalnej ceny waluty danego kraju, wyrażonej w walutach innych krajów lub w złocie. O przeprowadzonej np. w 1971 r. obniżce oficjalnej ceny dolara wyrażonej w złocie mówimy, że dolar został zdewaluowany. Przeciwieństwem dewaluacji - podwyższenie oficjalnej ceny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt

Do góry