Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ISO 9001

  Wprowadzenie

  Ten tekst ma charakter wprowadzający. Zobacz także więcej o ISO 9001 w systemów zarządzania.

  Inne normy zostały omówione w artykułach: 14001, 18001, 27001, 17799, 13335.

  Więcej informacji o:

  Organizacja Normalizacyjna (ISO) Komitet Normalizacyjny

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykluczenie społeczne

  Definicja

  Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegły rewident

  Charakterystyka

  Jest to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Istnieją ściśle określone wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać audytorem:

  korzystanie w pełni z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, nieskazitelny charakter i dotychczasowe postępowanie daje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System motywacyjny w kontekście zarządzania jakością

  Charakterystyka

  motywacyjny to zbiór narzędzi motywowania oraz czynników motywacyjnych, które są powiązane i tworzą całość. Jego celem jest tworzenie odpowiednich warunków oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań względem celów firmy (L. Kozioł 2002, s. 59). Wspomaga on procesy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /8 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywna roczna stopa procentowa

  Charakterystyka

  '

  Efektywna roczna stopa procentowa informuje o ile rzeczywiście wzrasta kapitał(kredyt) w ciągu roku.

  Częstość kapitalizowana odsetek powoduje że np. kapitał zdeponowany w banku przyrasta szybciej niż raz na rok o nominalną roczną stopę procentową. Jeżeli w ciągu trwania np...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia E-learningu

  Charakterystyka

  E-Learning jest to wykorzystywanie technologii informatycznych w celu ułatwienia nauki.

  Pojęcie to obejmuje zarówno zaawansowane technologicznie programy symulacyjne chociażby przeznaczone na szkolenia dla

  pilotów czy lekarzy, jak również programy wdrożeniowe dla nowych pracowników. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wartości

  Charakterystyka

  Model zarządzania przez wartości (ang. Managing by Values - MBV) tworzy ramę dla współczesnych liderów i menedżerów. MBV jest ważny w procesie zarządzania organizacjami w złożonym środowisku. Zagadnienie wartości dawniej uznawane za "zbyt miękkie", by mogło być włączone w poważne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt

Do góry