Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Grupa kapitałowa

  Charakterystyka

  Grupa kapitałowa to grupa co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które pozostają ze sobą w związku kapitałowym.

  Grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej i jednostek zależnych (kontrolowanych przez jednostkę dominującą) bądź też stowarzyszonych. Jednostką dominującą jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto pozabilansowe

  Charakterystyka

  Są szczególnym rodzajem kont, ponieważ ewidencjonuje się za ich pomocą zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi. Oznacza to, że zdarzenia te nie maja wpływu na strukturę bilansu danej jednostki gospodarczej ( nie mają wpływu na stan aktywów ani pasywów) .

  Rodzaje

  Przykładami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwig von Mises

  Ludwig von Mises

  Autor ponad kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, uważany za lidera austriackiej szkoły ekonomiczej. Uważał, że system socjalistyczny nie przetrwa ekonomicznie, ponieważ nie może dokonać potrzebnych kalkulacji ekonomicznych.

  Życiorys

  Ludwig von Mises urodził się we...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhokracja

  Charakterystyka

  Adhokracja - organizacja o strukturze charakteryzującej się tymczasowością. Termin wywodzi się od łacińskiego zwrotu "ad hoc" - "do tego", określającego działanie doraźne, podejmowane jednorazowo. Pozwala na maksymalizację elastyczności działania poprzez niewielki stopień formalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - naliczony

  Charakterystyka

  Podatek VAT naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatek naliczony w danej fazie to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, który pomniejsza podatek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - naliczony

  Charakterystyka

  Podatek VAT naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatek naliczony w danej fazie to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, który pomniejsza podatek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa

  Charakterystyka

  Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt

Do góry