Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Umowa o dzieło

  Definicja

  Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która została określona w Kodeksie Cywilnym w art. 627-646. Przez umowę o dzieło rozumie się, iż przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /4 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium maksyminowe

  Charakterystyka

  Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji(zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

  Stosowanie

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium maksyminowe

  Charakterystyka

  Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji(zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

  Stosowanie

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonalenie a doskonałość

  Procesy doskonalenia opisane w 2000 są związane przede wszystkim z podejmowaniem doskonalące|działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. Jest to podejście zbyt wąskie. Dlatego wiele organizacji już w trakcie wdrożenia systemu rozszerza obszar doskonalenia na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze strukturalne

  Charakterystyka

  Termin fundusze strukturalne jest stosowany dla oznaczenia Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),i części doradczej Europejskiego Rolniczego Funduszu Doradczego i Gwarancyjnego (ERFDG) oraz instrumentów Reorientacji Rybołówstwa (IOR)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kryzysowe

  Charakterystyka

  Kryzys w przedsiębiorstwie jest sytuacją, której tolerowanie prowadzi do upadku przedsiębiorstwa. Niemożność realizacji podstawowych funkcji i celów uwidacznia się zazwyczaj: relatywnym wzrostem kosztów, ograniczeniem nowych przedsięwzięć, czy zbyt dużym zadłużeniem. W zjawisku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /5 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa

  Definicja

  Ustawa - jest to akt parlamentu którym może być uregulowana każda kwestia ( stan rzeczy, stosunek społeczny ) nie będąca przedmiotem regulacji konstytucyjnej. W demokratycznych państwach materie szczególnie istotne z punktu widzenia obywateli mogą być uregulowane wyłącznie w ustawie ( tzw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt

Do góry