Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kryzys bankowy

  Definicja

  Kryzys bankowy - jest jednym z rodzajów kryzysu finansowego. Jest to sytuacja kiedy system bankowy danego kraju nie jest w stanie wypełniać swej funkcji kredytowej, a wszystkie lub część banków jest niewypłacalna i wstrzymują regulowanie zobowiązań. W zaistaniałej sytuacji rząd zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda BPM

  Charakterystyka

  BPM Zarządzanie Procesami Biznesowymi ( Business Process Management ) to całościowe podejście do zarządzania , koncentrujące się na dostosowaniu wszystkich aspektów zarządzania do potrzeb klientów. Promuje ono przy tym także skuteczność i efektywność firmy przy jednoczesnym dążeniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie procesami operacyjnymi

  Charakterystyka

  Jest to ogólne określenie szerokiej gamy narzędzi dotyczących procesowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwalają one na gromadzenie i wykorzystanie informacji o tym "jak" należy wykonywać określone prace i zadania, aby sprawnie i efektywnie realizować zakładane cele...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica bankowa

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 104 Prawa bankowego (dalej PrBank) bank, osoby w nim zatrudnione, a także osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej (ang. bank secrecy), która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie finansowe

  Charakterystyka

  Sprawozdanie finansowe wiąże się z funkcją informacyjną rachunkowości.

  Jest dokumentem zestawiającym dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki.

  Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-learning

  Charakterystyka

  Innowacją w kształceniu na odległość jest bezsprzecznie e-learning.

  Jest to typ nauczania wykorzystujący nowoczesne technologie i narzędzia elektroniczne.

  Głównym celem jest przesyłanie i dostarczanie danych na odległość w jak najkrótszym czasie by w konsekwencji podniesća...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Robert Malthus

  Życiorys

  Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Rookery, leżącym w południowo - wschodniej Anglii. Ojciec był przejęty ideałami płynący,mi z rewolucyjnej Francji. Malthus od najmłodszych lat uczestniczył w debatach naukowych, wiedzę zdobywał najpierw w domu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 593

  praca w formacie txt

Do góry