Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Formy wypłat dywidend

  Charakterystyka

  Kodeks Handlowy w Polsce nie określa formy wypłaty dywidend.

  Może ona być zatem wypłacana:

  Gotówką, Bezgotówkowo (akcjami, obligacjami), W innej formie. Dywidenda w postaci gotówki Większość firm wypłaca dywidendę w postaci gotówki. W tej formie mogą być wypłacane wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /14 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda analizy dyrektywnej

  Charakterystyka

  Geneza i istota analizy dyrektywnej

  Autorami metody analizy dyrektywnej (AD) są Francuzi - J. Bernad i M. Paker. Przedstawili oni ją po raz pierwszy w książce pt.Makroskopia przedsiębiorstwa. Stosowane podejście systemowe w 1980 roku. Wskazali oni jako źródła metody analizy dyrektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego

  Charakterystyka

  Za model funkcjonowania marketingu międzynarodowego przyjmujemy pełny opis czynników mających wpływ na funkcjonowanie firmy w środowisku międzynarodowym oraz wzajemnych zależności między nimi.

  Należy zauważyć, iż firmy rozpoczynające działalność marketingową na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego

  Charakterystyka

  Za model funkcjonowania marketingu międzynarodowego przyjmujemy pełny opis czynników mających wpływ na funkcjonowanie firmy w środowisku międzynarodowym oraz wzajemnych zależności między nimi.

  Należy zauważyć, iż firmy rozpoczynające działalność marketingową na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Spójności

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Spójności (Cohesion Fund)- został powołany na mocy z Maastricht|Traktatu z Maastricht.

  Nie należy do grupy funduszy strukturalnych, jednakże ma strukturalne zastosowanie.

  Różnica pomiędzy Funduszem Spójności a pozostałymi funduszami polega na tym, że zakres jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public relations

  Definicja

  Public Relations to instrument komunikacji marketingowej, który zmierza do kreowania, podtrzymywania i utrwalania wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem lub określoną instytucją oraz daną grupą odbiorców (tzw. publics).

  Celem public relations jest odpowiednie oddziaływanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /5 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymaganie, potrzeba, oczekiwanie

  Definicja

  Norma 9001 posługuje się słowem wymaganie dla określenia tego, co oraz w jaki sposób organizacja powinna dostarczyć klientowi. W praktyce wdrażania systemów zarządzania często rozróżnia się trzy bardzo zbliżone pojęcia: potrzeby, wymagania oraz oczekiwania. Według definicji zawartych w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Polityki Pieniężnej

  Charakterystyka Rady Polityki Pienięznej

  Rada Polityki Pieniężnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, ukształtowała się ona 17 lutego 1998 roku jest niezależna od rządu, prezydenta i Sejmu Rada Polityki Pieniężnej.

  Członkiem Rady można być tylko przez jedną kadencje w czasie jej trwania należy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko operacyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko operacyjne - to ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych transakcjach, ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Przy czym ryzyko operacyjne nie jest związane bezpośrednio ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko operacyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko operacyjne - to ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych transakcjach, ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Przy czym ryzyko operacyjne nie jest związane bezpośrednio ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt

Do góry