Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje składek ZUS

  Charakterystyka

  Ludzie prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do płacenia składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyróżniamy następujące rodzaje składek zawartych w prawie ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wszyscy podlegający ubezpieczeniom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Rozpoznanie stanu podaży usług

  Rozpoznania możliwości rynkowych dotyczących zakresów świadczonych usług można dokonać poprzez zgromadzenie odpowiednich informacji od potencjalnych usługodawców. Do każdej z takich jednostek powinno zostać skierowane odpowiednie zapytanie, określane z języka angielskiego skrótem RFI (Request For...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zarządzania personelem

  Początki koncepcji

  Zarządzanie personelem podobnie jak inne funkcje przedsiębiorstwa podlegało rozwojowi wraz z innymi funkcjami niezbędnymi do systematycznego i sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstwa.

  Zmiany w funkcji personalnej dotyczyły zarówno sfery wewnętrznej, jak również relacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /9 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing pracowniczy

  Definicja

  Leasing pracowniczy pochodzi z USA oraz Europy Zachodniej, polega na wynajmowaniu pracowników na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

  Obowiązki usługodawcy zewnętrznego

  Większość obowiązków wynikających z prawa pracy zostaje przejęte przez firmę zajmująca się leasingiem pracowniczym. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego

  Charakterystyka

  Marketing w gminie lub powiecie jest to marketing terytorialny w którym dany region na podstawie swoich zasobów oferuje lub wymienia specyficzne "produkty terytorialne" dla bliższych i dalszych klientów. W aspekcie marketingowym powiat/gmina jest podmiotem gospodarczym, który działa w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru konsumenta

  Charakterystyka

  Teoria wyboru konsumenta - teoria mikroekonomii podejmująca tematykę zachowania gospodarstwa domowego na rynku oraz decyzji dotyczący zaspokajania jego potrzeb w warunkach ograniczoności zasobów. Celem działalności gospodarstwa domowego jest maksymalizowanie użyteczności uzyskiwanej z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia koalicji (negocjacje)

  Charakterystyka

  Celowe jest zasygnalizowanie wybranych problemów i zasad budowania koalicji (Biorąc pod uwagę ograniczone rozmiary artykułu i obszerność tego zagadnienia, stanowiącego dobrze ugruntowany przedmiot badań - zob. np. Dupont 1994, Vanover 1993 i Polzer i inni 1998.)

  , wychodząc od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /5 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie z limitem ceny

  Charakterystyka

  Zlecenie z limitem ceny jest zleceniem zawierającym konkretną cenę, po której inwestor jest gotów zawrzeć transakcję. W przypadku oferty kupna cenę podaną w zleceniu uważa się za cenę maksymalną, natomiast w przypadku zlecenia sprzedaży za cenę minimalną. Innymi słowy, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PN-N-18001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dziedziną, która wyraźnie różni się od poprzednio omawianych. Jest bowiem obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, których niespełnienie grozi nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymogów nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PN-N-18001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy jest dziedziną, która wyraźnie różni się od poprzednio omawianych. Jest bowiem obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, których niespełnienie grozi nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymogów nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt

Do góry