Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Procedura tworzenia strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Strategia marketingowa jest to zbiór średnio i długookresowych zasad postępowania, które kreują rynkowe działania operacyjne. Formułowanie owej strategii jest procesem decyzyjnym, który polega na ustaleniu problemów, a następnie wybraniu optymalnych rozwiązań dla założonych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda 5S

  Charakterystyka

  Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów:

  SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym dokonuje się rozróżnienia przedmiotów potrzebnych od przedmiotów, które nie są potrzebne i wyeliminowania tych zbędnych. Jest to przyjęcie zarządzania obszarem oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /13 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja

  Selekcja następuje po rekrutacji. Jej celem jest redukcja liczby kandydatów i wybór tego najlepszego pod względem kwalifikacji, doświadczenia i innych wymaganych cech. Możliwe jest prowadzenie selekcji pozytywnej (wybór najlepszych) lub negatywnej (odrzucanie najgorszych).

  W selekcji wykorzystuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Jedną z wielu metodyk stosowanych w diagnozie i projektowaniu systemów informatycznych jest metodyka oparta o tzw. cykl życia systemu informatycznego, w którym wyodrębnić można następujące etapy:

  1. Określenie założeń i celów systemu

  2. Zebranie informacji i wykonanie studium...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /6 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Rozwiązanie umowy

  Następuje zazwyczaj w warunkach podjęcia decyzji o braku możliwości dalszej współpracy wynikającej z konfliktów z dostawcą usług lub z braku możliwości dostosowania się takiej jednostki do wymagań zleceniodawcy. Uzgodnienia dotyczące okoliczności przerwania współpracy, zwłaszcza jednostronnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia naśladowcy

  Charakterystyka

  Strategie tę stosują firmy, które nie mają własnych, wyróżniających się dziedzin. Osiągają one wiodącą pozycję konkurencyjną, poprzez naśladowanie technologii, wzorów produkcji oraz strategie biznesu liderów na rynku. Strategia imitacji (naśladowcy) polega najogólniej mówiąc na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formularz PIT-5

  Charakterystyka

  PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formularz PIT-5

  Charakterystyka

  PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt

Do góry