Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakość usług hotelarskich

  Charakterystyka

  Jakość jest jednym z najważniejszych parametrów usługi hotelarskiej.

  W branży hotelarskiej podstawowymi czynnikami determinującymi poziom jakości są:

  poziom wykonania i stan techniczny obiektu, ilość, jakość i nowoczesność wyposażenia, dobór, profesjonalne przygotowanie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość usług hotelarskich

  Charakterystyka

  Jakość jest jednym z najważniejszych parametrów usługi hotelarskiej.

  W branży hotelarskiej podstawowymi czynnikami determinującymi poziom jakości są:

  poziom wykonania i stan techniczny obiektu, ilość, jakość i nowoczesność wyposażenia, dobór, profesjonalne przygotowanie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan projektu

  Charakterystyka

  Dobre opracowanie planu odgrywa niezmiernie ważną rolę w realizacji przedsięwzięcia. Odpowiedzialność za ostateczną formę planu leży oczywiście po stronie kierownika przedsięwzięcia, którego zadaniem jest motywowanie grupy tak, aby w trakcie kilku posiedzeń opracowała plan struktury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Servqual

  Charakterystyka

  Servqual- System pomiaru jakości obsługi, w ramach którego ocenia sie punktowo stopień wypełnienia przez organizacje (w odczuciu klienta) pięciu głównych wymagań: niezawodność, odpowiedzialność, zaufania ,empatii i zapewnienia dostępu do sprzętu, materiałów i personelu. Badania te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost wyceny

  Charakterystyka

  Przyrost z wyceny odnosi się do ujętych w bilansie niezrealizowanych zysków z aktywów trwałych, gdy wartość z wyceny tych aktywów przekracza ich wcześniejszą wartość księgową. W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost wyceny

  Charakterystyka

  Przyrost z wyceny odnosi się do ujętych w bilansie niezrealizowanych zysków z aktywów trwałych, gdy wartość z wyceny tych aktywów przekracza ich wcześniejszą wartość księgową. W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadłość

  Charakterystyka

  Upadłość - procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli (tzw. egzekucja generalna, w odróżnieniu od egzekucji singularnej prowadzonej przez poszczególnych wierzycieli). Umożliwia ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /4 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych

  Charakterystyka

  <pPrzez normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych rozumie się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowanych remontów. Pozostała część kosztów odpowiadająca wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /6 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja ustrojowa

  Charakterystyka

  Słowo transformacja wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, ekonomicznych czy politycznej jak również technologicznych, informacyjnych. Transformacja ustrojowa dotyczy zmian...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura tworzenia strategii marketingowej

  Charakterystyka

  Strategia marketingowa jest to zbiór średnio i długookresowych zasad postępowania, które kreują rynkowe działania operacyjne. Formułowanie owej strategii jest procesem decyzyjnym, który polega na ustaleniu problemów, a następnie wybraniu optymalnych rozwiązań dla założonych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt

Do góry