Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  NASDAQ

  Charakterystyka

  Sprzedaż akcji większości dużych firm w Stanach Zjednoczonych odbywa się na rynkach aukcyjnych. Największym takim rynkiem jest Giełda Nowojorska (New York Stock Exchange, NYSE), na której notowane jest ponad 85% wszystkich akcji spośród tych, którymi handluje się na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List przewozowy

  Charakterystyka

  Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa realna

  Charakterystyka

  Umowa realna - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której wymagane jest, oprócz złożenia zgodnych oświadczeń woli (wymaga dla wywołania skutków nią zamierzonych, obok konsensusu oświadczeń woli stron) również wydanie rzeczy.(dokonania czynności o charakterze faktycznym (realnym)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka biznesowa

  Charakterystyka

  Ten typ turystyki uważany jest za najmniej dochodowy z wszystkich rodzajów. Podróże biznesowe zazwyczaj wykluczają definicje turystyki. Biorąc pod uwagę przemieszczanie, korzystanie z typowej infrastruktury i zagospodarowania turystycznego podróżom biznesowym możemy nadać miano turystyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /5 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partycypacja pracowników w zarządzaniu

  Definicja i historia

  Partycypacja to możliwość uczestnictwa wielu podmiotów w procesach zarządzania. Vroom definiuje ją jako podejmowanie decyzji przez dwie lub więcej stron, gdzie decyzje te mają wpływ na dalsze losy tych, którzy je podejmują. Do XX wieku preferowano bardzo autokratyczny styl...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /5 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba gospodarcza

  Charakterystyka

  Izbą gospodarczą nazywamy zrzeszone podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.

  Jest to organizacja samorządu gospodarczego, reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów w niej zrzeszonych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt

Do góry