Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych

  Zasady podejmowania decyzji importowych

  Do podstawowych i głównych powodów dla których firma zaczyna rozważać import towarów zaliczamy:

  koszty produkcji zastępującej import są bezwzględnie wyższe w stosunku do zagranicy, koszty produkcji zastępującej import są relatywnie wyższe w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych

  Zasady podejmowania decyzji importowych

  Do podstawowych i głównych powodów dla których firma zaczyna rozważać import towarów zaliczamy:

  koszty produkcji zastępującej import są bezwzględnie wyższe w stosunku do zagranicy, koszty produkcji zastępującej import są relatywnie wyższe w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność kapitału

  Definicja

  Produkcyjność kapitału to stosunek całkowitej wielkości wytworzonego produktu do całkowitego nakładu kapitału, poniesionego w celu wytworzenia tegoż produktu. Często używa się również określenia przeciętny produkt kapitału. W nieco odmiennym rozumieniu produkcyjność kapitału jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy Unii Europejskiej

  Przyczyny powstania dyrektyw

  Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy Unii Europejskiej

  Przyczyny powstania dyrektyw

  Autonomiczny rozwój technologii w poszczególnych krajach EWG spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu między nimi. Aby temu przeciwdziałać EWG rozpoczęła w latach sześćdziesiątych harmonizację przepisów technicznych za pomocą dyrektyw technicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy produkcji

  Charakterystyka

  Forma organizacji produkcji to rodzaj przepływu części, zespołów, wyrobów między poszczególnymi stanowiskami roboczymi w cyklu produkcyjnym. (www.strzelcow.net/.../files/ROK%20II/SEM%20IV/ZARZADZANIE%20PRODUKCJA%20I%20USLUGAMI/wyklad6/Sterowanie.ppt)

  Wyróżnia się dwie podstawowe formy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

  Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

  Badania lekarskie narzuca kodeks pracy, zgodnie z którym pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy i czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są rutyny. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści netto rozwoju rutyn. Przedsiębiorstwo jest to organizacja i instytucja będącego wynikiem współdziałania zbioru...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model House of Total Quality

  Charakterystyka

  Model House of Total Quality został opracowany przez F. Voehla w 1992 roku i zmodyfikowany przez W. M. Lindsay'a i J. A. Petricka w 1997 r. Składa się on z sześciu grup elementów (T. P. Mani, N. Murugan, C. Rajendran 2003, s. 610):

  subsystemy organizacji, np. zarządzania, edukacji, socjalny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry