Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Życiorys

  Charakterystyka

  Życiorys (CV) jest aktualnym i bardzo zwięzłym sprawozdaniem z życia osoby poszukującej pracy. Obejmuje on:

  podstawowe dane osobowe (personal details), wykształcenie (education) - należy podać pełną nazwę szkoły lub/i uczelni, wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg nieograniczony

  Charakterystyka

  Przetarg nieograniczony jest to jeden z trybów przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest też najpopularniejszy, gdyż nie wymaga od Zamawiającego uzasadnienia jego wyboru. Jest to tryb jednoetapowy i może wziąć w nim udział każdy Wykonawca spełniający warunki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Kent

  William Kent to jeden z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering o wszechstronnym wykształceniu i dużym doświadczeniu zawodowym. Prowadził badania nad stopami metali kolorowych w latach 1875-1877. Uzyskał tytuł inżyniera mechanika w 1876 r. Redagował czasopisma American Manufacturer i Iron World. W 1882...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Stiglitz

  Joseph Stiglitz

  Joseph Stiglitz jest wybitnym ekonomistą amerykańskim, profesorem ekonomii na Uniwersytecie Columbia. Swoją sławę w kręgu ekonomistów zawdzięcza w znacznej mierze aktywności na forum publicznym oraz badaniom nad asymetrią informacji, za co w 2001 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zarządzania

  Charakterystyka

  Zainteresowanie teorią zarządzania sięga tysięcy lat wstecz, jednakże naukowe podejście do zarządzania pojawiło się w ostatnim stuleciu. W ciągu kilku pierwszych dziesięcioleci tego wieku wyłoniły się trzy główne podejścia do zarządzania. Nazywamy je spojrzeniem klasycznym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /5 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka regionalna Unii Europejskiej

  Charakterystyka

  Polityka regionalna to jedna z podstawowych polityk Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest harmonijny rozwój Unii, a więc niwelowanie różnic (osiąganie spójności) między poszczególnymi regionami Wspólnoty pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Działania podejmowane w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizacja

  Charakterystyka

  Archiwizacja – proces polegający na tworzeniu kopii danych, dla których istnieje obawa ich utraty w skutek nieumyślnego usunięcia, awarii oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Archiwizowanie może także podlegać na przenoszeniu części danych niewykorzystywanych w systemie na inne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny

  Charakterystyka

  Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

  Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny

  Charakterystyka

  Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

  Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny

  Charakterystyka

  Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

  Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 962

  praca w formacie txt

Do góry