Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Edward Kindlarski

  Życiorys

  Edward Kindlarski (1943 - 1996) ur. 14 października 1943r. w Nadolanach, Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego, dr nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej - 1975, dr habilitowany - 1985, profesor nadzwyczajny - 1991...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kariery

  Definicja

  Ścieżka kariery jest to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownicy obejmują w okresie pracy w danej organizacji, której celem jest osiągnięcie osobistych celów, spełnienie własnych ambicji, dokwalifikowanie się, nabycie nowego doświadczenia, a także spełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście diagnostyczno-funkcjonalne

  Charakterystyka

  Jest to jedno z trzech podejść do projektowania w organizowaniu. Narodziło się ono na skutek krytyki podejścia funkcjonalnego w latach sześćdziesiątych, któremu to zarzucano trudności i niepowodzenia w jego praktycznym stosowaniu. Zaczęto więc szukać nowych metodologii które godziły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia społeczne

  Wprowadzenie

  Świadczenia społeczne są jedną z części wydatków państwa. Świadczenia społeczne, a więc emerytury pracowników państwowych, zasiłki dla bezrobotnych i inne zasiłki należą do głównych rodzajów płatności transferowych. Mogą przyjmować postać rzeczową i materialną.

  Rodzaje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krańcowy

  Charakerystyka

  Produkt krańcowy jest równy przyrostowi produkcji uzyskanemu dzięki zwiększeniu o jednostkę ilości czynnika zmiennego, przy założeniu, że ilość pozostałych czynników nie zmienia się (D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2003, s 209).

  MP (marginal product) zmiennego czynnika...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologie sieciowe

  Charakterystyka

  "Technologie sieciowe" - w końcu lat 90, komunikacyjne możliwości Internetu, w połączeniu z nowymi osiągnięciami w telekomunikacji i informatyce, doprowadziły do innej wielkiej technologicznej zmiany - przejścia od rozrzuconych , izolowanych mikrokomputerów i superkomputerów do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego to jedno z narzędzi polityki ekonomicznej państwa, przy pomocy którego można skutecznie oddziaływać na obroty z zagranicą. Celem tej polityki jest ustalenie optymalnego poziomu kursu walutowego (zrównanie popytu i podaży waluty) z punktu widzenia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy wielozmianowej

  Charakterystyka

  Praca wielozmianowa polega na tym, że pracownicy zastępują się nawzajem przy wykonywaniu danej pracy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i przebiegu pracy.

  Rodzaje wielozmianowej organizacji czasu pracy:

  praca na dwie zmiany - wykonywana w zmianach rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy wielozmianowej

  Charakterystyka

  Praca wielozmianowa polega na tym, że pracownicy zastępują się nawzajem przy wykonywaniu danej pracy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego i przebiegu pracy.

  Rodzaje wielozmianowej organizacji czasu pracy:

  praca na dwie zmiany - wykonywana w zmianach rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ERG

  Charakterystyka

  Teoria ERG - teoria motywacji stworzona przez Claytona Alderfera, reprezentująca nowe ujęcie hierarchii potrzeb, odmiennej od hierarchii Maslowa. Opiera się ona na podziale potrzeb na trzy kategorie :

  E ( existance needs ) - potrzeby egzystencji - odnoszące się do fizjologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt

Do góry