Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

  Charakterystyka

  Akredytywa dokumentowa w obrotach zagranicznych jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Pomimo, że akredytywę otwiera się w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona zobowiązaniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /3 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcjonizm

  Charakterystyka

  KONSUMPCJONIZM - postawa, która polega na konsumpcji dóbr materialnych i usług w sposób nieusprawiedliwiony rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi oraz indywidualnymi.

  Inaczej konsumpcjonizm można definiować jako pogląd dopatrujący się najwyższego lub jedynego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt forward

  Charakterystyka

  Kontrakty forward, tak jak future, dotyczą kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Różnica między tymi dwoma typami kontraktów jest to, iż kontrakty forward nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to jedynie porozumienie miedzy dwiema instytucjami finansowymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki wdrażania ergonomii

  W historii kształtowania narzędzi pracy można wyróżnić dwa podejścia ergonomii, występujące w literaturze przedmiotu:

  Ergonomia korekcyjna - zajmuje się analizą już istniejących i funkcjonujących maszyn z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizjologicznych możliwości użytkownika.

  Wyniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła jakości

  Charakterystyka

  W systemie zarządzania jakością podstawowe zastosowania pracy zespołowej występują w czasie projektowania i wdrażania systemu, prowadzenia audytów, określania polityk i celów dla jednostek, jak i całej organizacji oraz poszukiwania możliwości doskonalenia. W projektowaniu SZJ zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /8 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System podatkowy

  Charakterystyka

  ''

  System podatkowy to zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa i tworzą całość zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym. Jest to zbiór przepisów prawnych i instytucji finansowych, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ ergonomiczny

  Definicja

  Pojęcie układu ergonomicznego jest jednym z podstawowych w nauce ergonomii. Kryje się pod nim układ człowiek - maszyna. W ten symboliczny sposób można przedstawić każde stanowisko pracy. Obydwa elementy tego układu mają także charakter symboliczny, gdyż pod pojęciem człowieka może się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloosobowa edycja

  Charakterystyka

  Proces jednoczesnego redagowania dokumentów przez dwie lub więcej osób z wykorzystaniem technologii sieciowych.

  Aplikacje umożliwiające grupową edycję Moonedit

  Edycja jest możliwa tylko dla tekstów, jednak w większości przypadków to zupełnie wystarcza. Dodatkowo dostępny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo koncentracji

  Charakterystyka

  Prawo koncentracji (autor:Frederik Taylor):

  Jeżeli kilka elementów wykonujących czynności jednakowe (podobne) połączymy w jeden zespół działający razem lub zastąpimy jednym większym organem wykonującym tę samą czynność w ilości równej produkcji wszystkich elementów, to ogólny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola związków zawodowych w firmie

  Charakterystyka

  Według Dziennika Ustaw z roku 2001 związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy , powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /7 011

  praca w formacie txt

Do góry